• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

img

BANGI, 9 MEI 2024 : Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia ) telah menerima kunjungan hormat daripada delegasi Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) Kuala Kangsar, Perak. Sesi interaksi dan perbincangan antara dua pihak ini telah diadakan di Bilik Majlis, Agensi Nuklear Malaysia.

 

Delegasi daripada USAS yang telah diketuai oleh Prof. Dato' Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof, Naib Censelor, disambut baik oleh Dr. Rosli bin Darmawan, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia serta barisan pengurusan atasan.

Pada sesi ini, pelbagai potensi kerjasama telah dibincangkan seperti pemindahan teknologi serta projek penanaman varieti padi NMR-152 di kawasan tanah terbiar di kawasan Kota Lama Kanan, Kuala Kangsar. NMR 152 merupakan satu varieti padi yang telah dibangunkan melalui kaedah biak baka mutasi aruhan ke atas benih padi MR 219 menggunakan sinar gama.

Kerjasama ini dijangkadapat memberikan impak positif serta membantu meningkatkan ekonomi serta pendapatan para pesawah terutamanya di Kuala Kangsar.

img

KUBANG PASU, 5 MAC 2024- Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) komited untuk terus menjalin kerjasama dengan pihak industri bagi memanfaatkan kepakaran seterusnya mengarusperdanakan penggunaan teknologi nuklear untuk rakyat. Justeru, dalam satu sesi runding cara bersama pihak Syarikat Taavekun Sdn. Bhd. yang telah diadakan di Bukit Kayu Hitam, Nuklear Malaysia telah memberikan khidmat rundingan serta teknikal berkaitan teknologi nuklear. Runding cara ini memfokuskan ujian laluan elektrik dan air yang bertujuan untuk pemetaan lokasi kabel dan paip serta khidmat resistivity test bagi mengenalpasti kedudukan lokasi potensi bagi air bawah tanah.

Bagi tujuan tersebut, delegasi Nuklear Malaysia telah diwakili oleh Pengarah Bahagian Pengkomersilan Teknologi - Dr. Rasif Mohd Zain, Pengarah Bahagian Teknologi Sisa dan Alam Sekitar - Dr. Rahman bin Yaccup, Pengurus Pusat Khidmat MSI-NDT – En. Nor Azreen Masenwat, dan Ketua Unit Pemasaran – En. Mohamed Zaffar Ali Mohamed Amiroudine,

Syarikat Taaveekun Sdn. Bhd. merupakan syarikat pemilikan bumiputera yang membekalkan baja, produk organik serta kimia ke pasaran tempatan dan antarabangsa. Pertemuan ini dijangka dapat meningkatkan aplikasi teknologi nuklear yang boleh dimanfaatkan penggunaannya di seluruh Malaysia. Nuklear Untuk Rakyat (N.U.R).

img

MELBOURNE, 4 MAC 2024 Malaysia dan Australiamemeterai Memorandum Persefahaman (MoU) bagi Pengaturan Praktikal antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Australia untuk kerjasama dalam Sains dan Teknologi dan Aplikasi untuk Pelaksanaan Perjanjian Pengharaman Ujian Nuklear Komprehensif (CTBT). KetuaPengarah Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) dan Ketua Pengarah Australian Safeguards and Non-Proliferation Office (ASNO) masing-masing bertukar dokumen selepas selesai Mesyuarat Pemimpin Tahunan Malaysia-Australia di Government House, Victoria yang disaksikan oleh Perdana Menteri masing-masing, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Anthony Albanese.

Menerusi mesyuarat itu, kedua-dua Ketua Pengarah membincangkan komitmen bersama bagi meningkatkan kapasiti Malaysia dalam aktiviti berkaitan CTBT khususnya dalam bidang radionuklid, analisis seismik, analisis bentuk gelombang dan pemeriksaan tapak. Kerjasama itu bukan sahaja tertumpu kepada pelaksanaan CTBT tetapi juga bertujuan memaksimumkan manfaat CTBT untuk tujuan ekonomi negara seperti amaran tsunami, pemantauan alam sekitar, penyelidikan perubahan iklim serta memastikan keselamatan marin dan penerbangan. Selain itu, Malaysia berharap dapat memperluaskan hubungan kerjasama ini kepada negara anggota ASEAN yang lain melalui forum Australia-ASEAN dengan menonjolkan potensi sumbangan CTBT kepada keselamatan, kestabilan dan keamanan serantau.

Kerajaan Malaysia juga menzahirkan penghargaan di atas sokongan dan bantuan Australia terhadap pembangunan kapasiti manusia dalam radionuklid dan analisis seismik khususnya bantuan pakar daripada Geosains Australia sepanjang tahun 2023.

 

img

BANGI, 4 MAC 2024- Datuk Ts. Dr. Hj. Aminuddin Hassim merangkap Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) telah mengadakan lawatan turun padang ke projek pembangunan Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) di Kompleks Bangi.

Ketibaan beliau disambut mesra oleh Dr. Muhammad Rawi Mohamed Zin, Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan & Pembangunan Teknologi), Ts. Dr. Ishak Mansor, Timbalan Ketua Pengarah (Program Perkhidmatan Teknikal) serta barisan Pengarah Nuklear Malaysia.                   

Lawatan turun padang ini adalah bertujuan untuk memantau pelaksanaan dan kemajuan dua projek Pembangunan Nuklear Malaysia iaitu projek Menaiktaraf Makmal Penyelidikan dan Pembangunan Perubatan Nuklear serta projek Menaiktaraf Pusat Kecemerlangan Metrologi Sinaran Kebangsaan. Semasa sesi lawatan ini, Datuk KSU telah dibawa melawat ke Fasiliti Pengeluaran Kit Radiofarmaseutikal yang bertempat di Blok 23.

Turut hadir En. Ooli Gunalan A/L Manickam, Setiausaha Bahagian Kanan Pengurusan, En. Zulhasmi Jamaludin, Setiausaha Bahagian Pembangunan dan En. Fauzi Mohd Said, Timbalan Setiausaha Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi.

Sebagai tambahan, projek Menaiktaraf Makmal Penyelidikan dan Pembangunan Perubatan Nuklear adalah bertujuan untuk membangunkan keupayaan R&D bagi pengeluaran kit radiofarmaseutikal dalam negara dan pemindahan teknologi kepada pasaran untuk kegunaan perubatan nuklear. Projek ini juga adalah untuk memastikan fasiliti kajian pra klinikal dan makmal R&D radiofarmaseutikal mengikut pematuhan Akta 304. Manakala projek Menaiktaraf Pusat Kecemerlangan Metrologi Sinaran Kebangsaan adalah bertujuan untuk memperkasakan aktiviti R&D Nuklear Malaysia dalam bidang metrologi sinaran, fizik perubatan serta perlindungan sinaran dan Sinaran Tidak Mengion (NIR).

 

img

SEKINCHAN, 15 FEB 2024: Datuk Ts. Dr. Hj. Aminuddin Hassim, Ketua Setiausaha, Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) telah mengadakan lawatan kerja ke Loji Pengeluaran Benih Padi Asas dan Tapak penyelidikan Padi NMR 152. Turut hadir bersama ialah Puan Ruziah Shafei, Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan & Pembudayaan Sains) MOSTI, En. Zulhasmi Jamaludin, Setiausaha Bahagian Pembangunan MOSTI dan Ts. Dr. Azhar Mohamad, Pengarah Bahagian Agroteknologi & Biosains (BAB), Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia).

Variati NMR 152 yang telah dilancarkan pada 19 November 2021 adalah inisiatif Nuklear Malaysia dalam menghasilkan baka baharu tanaman yang mempunyai daya tahan tinggi terhadap cuaca ekstrem, tahan penyakit, memberi hasil tuaian yang tinggi kepada petani serta membantu mengurangkan kos penggunaan baja dan racun.

Benih baharu padi Malaysia ini telah menjadi bukti kejayaan kerajaan melalui MOSTI dan Nuklear Malaysia yang telah mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa menerusi pengiktirafan daripada International Atomic Energy Agency danFood and Agriculture Organisation sempena Persidangan Agong ke-65 di Vienna, Austria pada September 2021. Bukan itu sahaja, NMR 152 ini juga turut merangkul Anugerah Keseluruhan (MCY Supreme Award) dan Anugerah Usahawan Penyelidik (Research Entrepreneur Award) sempena Anugerah Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY) anjuran MOSTI.

img

BANGI, 31 JAN 2024 : Nuklear Malaysia dan Syarikat Minda Wangsa Agro telah menjalinkan kerjasama dalam aspek aplikasi dan pengembangan teknologi kompos menggunakan fungus tersinar. Majlis menandatangani Perjanjian Persetujuan (MoA) ini telah diadakan di Bilik Persidangan, Nuklear Malaysia dan telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Rosli Darmawan danPengarah Syarikat Minda Wangsa Agro, En. Prakasrao Apparau.

Kerjasama  antara kedua-dua pihak ini melibatkan pembangunan sistem fertigasi yang dikawal menggunakan teknologi Internet of Things (IOT) dan penghasilan biokompos menggunakan kompleks mikrob berasaskan penggunaan sisa agro pertanian khususnya daripada sisa substrat cendawan. Menerusi perjanjian kerjasama ini, Nuklear Malaysia bakal memperkenal dan mempromosi aplikasi teknik teknologi nuklear bagi penghasilan kompos substrat yang diuraikan oleh fungus kepada industri makanan dan pertanian.

Turut serta di dalam majlis, Pengarah Bahagian Agroteknologi & Biosains, Ts. Dr. Azhar Mohamad, Pengurus Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), Dr. Siti Najila Mohd Janib, pegawai penyelidik Nuklear Malaysia dan pihak pengurusan  Syarikat Minda Wangsa Berhad.

 

img

BANGI, 16 JAN 2024: Agensi Nuklear Malaysia dan Alam Flora Environmental Solutions Sdn. Bhd. (AFES) telah menjalinkan kerjasama dalam menghasilkan minyak plastik menggunakan kaedah sinaran dan pembakaran tertutup sisa plastik domestik. Majlis pertukaran Memorandum Persefahaman (MoU) ini telah diadakan di Dewan Tun Dr. Ismail, Nuklear Malaysia.

MoU kerjasama penyelidikan yang dimeterai pada Ogos 2023 ini telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Rosli  Darmawan dan Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Sdn. Bhd. merangkap Pengarah AFES, Dato' Mohd Zain Hassan. Turut hadir adalah barisan pengurusan atasan Nuklear Malaysia, pegawai penyelidik dan pihak pengurusan daripada Alam Flora Environmental Solutions Sdn. Bhd.

Ketua Pengarah Nuklear Malaysia dalam ucapannya turut berkata mengatakan bahawa Malaysia umumnya menyokong pembangunan lestari dalam mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar sejajar dengan matlamat Sasaran Pembangunan Lestari  oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Oleh itu, Malaysia telah membentuk 'Rangka Kerja Pelestarian Plastik Malaysia 2021-2030' yang merupakan satu usaha kerajaan dalam menangani pencemaran sisa plastik dan sekaligus memastikan kemakmuran ekonomi serta kesejahteraan sosial negara lebih terjamin.