• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

img

𝗣𝗨𝗧𝗥𝗔𝗝𝗔𝗬𝗔, 𝟭𝟵 𝗗𝗜𝗦𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥𝟮𝟬𝟮𝟮 - Delegasi Nuklear Malaysia yang diketuai oleh Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG), Tuan Haji Hisamuddin Termidi. Kunjungan ini adalah bertujuan bagi meneruskan kesinambungan hubungan kerjasama strategik di antara Nuklear Malaysia dan JMG yang telah sedia terjalin sebelum ini.

Sepanjang sesi interaksi dua hala ini, pelbagai cadangan kajian serta skop kesinambungan kerjasama telah dibincangkan. Antaranya adalah sumber air dalam bumi untuk keperluan domestik dan pertanian, kerja eksplorasi mineral ekonomi seperti REEs Uranium dan Thorium, kajian berkaitan geohazard atau bencana geologi seperti tanah runtuh, kestabilan cerun, mendapan tanah, pemetaan permukaan untuk pengesanan lubang dan kejuruteraan pendasaran serta kajian isotop dalam penentuan kemampanan sistem akuifer air tanah.

 

img

BANGI, 10 JANUARI 2023- Mesyuarat atas talian telah dijalankan di antara Kumpulan Teknologi Pentaksiran Loji (PAT), Bahagian Teknologi Industri (BTI), Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) dengan Nuclear Science Research Institute (NSRI), King Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST).Kumpulan PAT yang diwakili oleh Dr. Mohd Fitri bin Abdul Rahman, Ts. Dr. Nazrul Hizam bin Yusoff, Dr. Susan Maria Sipaun dan Dr. Noraishah binti Othman. Manakala pihak NSRI diwakili oleh Dr. Thaar Aljuwaya dan Dr. Ahmed Alghamdi.

Topik kerjasama yang dibincangkan adalah berkenaan pengukuran berdasarkan radioisotop di antara dua kumpulan. Mesyuarat dimulakan dengan pembentangan dari pihak KACST yang diwakili oleh Dr. Thaar Aljuwaya. Pembentangan adalah berkisar berkenaan pengenalan secara umum KACST dan NSRI. Pembentangan pihak PAT pula dibentangkan oleh Ts. Dr. Nazrul Hizam bin Yusoff. Pihak NSRI amat berminat berkerjasama dalam bidang pengukuran berdasarkan radioisotop.

Mesyuarat diakhiri dengan kesimpulan kesediaan NSRImenghantar wakil untuk melawat NuklearMalaysiaterutama di BTIbagi mendapatkan pengetahuan dan perbincangan dengan lebih lanjut dan jelas berkenaan dengan teknologi radioisotop di Malaysia.

 

img

BANGI, 10 JAN 2023- Satu perbincangan mekanisma kerjasama antara Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) yang dipengerusikan oleh ChM. Dr. Salmah binti Moosa, Pengurus Kumpulan Pengurusan Agroekosistem, Bahagian Agroteknologi dan Biosains (BAB) dan KOPERTANI (Koperasi Pertanian St. Thomas Kuantan Berhad) yang diwakili oleh Dr. Redzuan bin Ibrahim telah diadakan di Bilik Mesyuarat Hibiscus, Blok 44. KOPERTANI berminat dengan hasil kajian dari Kumpulan Pengurusan Agroekosistem yang berkaitan dengan teknologi isotop stabil dalam bidang veterinar terutamanya. Turut hadir ke sesi perbincangan tersebut adalah Encik Tan Kok Leong (Setiausaha Koperasi), Encik Azman (Bendahari Koperasi), Encik Andrew (Ahli Lembaga Koperasi) dan beberapa pegawai penyelidik Nukear Malaysia yang lain.

Daripada sesi perbincangan tersebut, terdapat dua isu uatama yang diketengahkan oleh KOPERTANI. Isu pertama ialah kehadiran lalat di ladang penternakan di mana persekitaran tersebut yang merupakan kawaasan ideal untuk pembiakkan lalat. Teknik isotop stabil mampu untuk membantu pihak berkuasa mengenalpasti punca serangan lalat ini. Selain itu, mereka juga ingin Nuklear Malaysia membangunkan kaedah pengesahan lembu A2 yang menghasilkan susu lembu protein A2 yang dikatakan lebih mudah untuk dihadam oleh sistem pencernaan tubuh badan serta sesuai diminum oleh golongan yang mempunyai alahan terhadap produk tenusu atau yang kerap mengalami masalah sakit perut selepas minum susu. Diharap kerjasama ini dapat memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak dan menggalakkan aplikasi isotop stabil untuk kegunaan aman.

 

img

BANGI, 17 JAN 2023- Nuklear Malaysia menyantuni kunjungan hormat dari delegasi Jabatan Muzium Malaysia (JMM) yang diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarah  Pemuziuman JMM, En. Razaimi Hamat dan disambut oleh Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan & Pembangunan Teknologi) Nuklear Malaysia, Dr Rosli Darmawan. Sesi perbincangan serta interaksi dua hala ini telah berlangsung di Dewan Persidangan Nuklear Malaysia, Bangi.

 

pelbagai perkara telah dibincangkan terutamanya berkaitan dengan program kolaborasi yang telah sedia terjalin di antara Nuklear Malaysia dan JMM menerusi projek konservasi artifak yang melibatkan aktiviti penyelidikan dan outreach program. Turut hadir semasa sesi perbicangan berkenaan adalah Pengarah Kanan Program Pengurusan,Dr Muhammad Rawi Mohamad Zain, pengarah bahagian serta barisan pegawai penyelidik Nuklear Malaysia.