• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

img

Kunjungan Hormat YBrs. Dr. Abdul Rahim bin Harun, Timbalan Ketua Pengarah (Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi) ke atas YAB Dato' Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Menteri Besar Terengganu bagi membincangkan hala tuju dan peluang dalam kerjasama strategik terhadap teknologi nuklear yang boleh diguna pakai di Negeri Terengganu.

Menerusi kunjungan hormat ini juga pelbagai pandangan, idea, sokongan dan cadangan kerjasama pada masa akan datang telah dibincangkan demi manfaat untuk rakyat dan negara.

Turut hadir adalah YBrs. Dr. Rosli bin Darmawan, Timbalan Ketua Pengarah (Program Perkhidmatan Teknikal), Encik Mohd Sidek bin Othman, Pengarah Kanan (Program Pengkomersilan dan Perancangan Teknologi), Dr. Kamarudin bin Samuding, Pengarah Bahagian Teknologi Sisa dan Alam Sekitar dan beberapa pegawai dari Agensi Nuklear Malaysia.

img

10 FEB 2022- Seramai 13 orang warga Agensi Nuklear Malaysia pelbagai pangkat telah menerima watikah kenaikan pangkat yang disampaikan oleh YBrs. Dr. Abdul Rahim bin Harun, Timbalan Ketua Pengarah (Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi). Penyerahan watikah tersebut telah disempurnakan pada Majlis Amanat dan Penyerahan Surat Penyiaran Keputusan Kenaikan Pangkat Agensi Nuklear Malaysia 2022.

Turut hadir adalah YBrs. Dr. Rosli bin Darmawan, Timbalan Ketua Pengarah (Program Perkhidmatan Teknikal) dan YBrs. Dr. Muhammad Rawi bin Mohamed Zin, Pengarah Kanan (Program Pengurusan).

Tahniah diucapkan kepada semua penerima watikah ini. Momentum kecemerlangan ini perlu dikekalkan dengan sentiasa mengamalkan budaya kerja yang berintegriti.

img

BANGI, 10 FEB 2022- Kolokium Teknologi dan Data Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT) anjuran Bahagian Perancangan dan Hubungan Antarabangsa telah diadakan pada Khamis lepas. Kolokium sulung BPA ini telah berjaya dilaksanakan secara hibrid [fizikal & atas talian] dengan penyertaan peserta yang sangat menggalakkan.

Kolokium yang dirasmikan oleh YBrs. Dr. Abdul Rahim bin Harun, Timbalan Ketua Pengarah, Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi ini merupakan salah satu usaha jangkau luar Nuklear Malaysia bagi menyebarluas maklumat mengenai CTBT serta potensi penggunaan data CTBT bagi tujuan saintifik dan awam.

Siri kolokium ini dijangka bermanfaat kepada para penyelidik dan saintis Malaysia yang berminat untuk melaksanakan kajian dalam bidang sains dan teknologi nuklear demi kemajuan dan kesejahteraan negara.

 

img

BANGI, 17 FEB 2022- Bengkel Sasaran Kerja Utama (SKU) dan KPI MyPerfomance 2022 telah berjaya dilaksanakan pada 16 dan 17 Februari 2022 dengan penglibatan daripada barisan pengurusan, Pengarah-Pengarah dan wakil-wakil bahagian Nuklear Malaysia di Dewan Tun Ismail.

Bengkel ini tekah dirasmikan oleh YBrs. Dr. Muhammad Rawi bin Mohamed Zin, Pengarah Kanan (Program Pengurusan) dengan matlamat utama adalah untuk berkongsi, berbincang dan menilai pencapaian dan prestasi SKT/ KPI 2021 Nuklear Malaysia serta membincangkan penetapan kerangka SKU/ KPI 2022 Nuklear Malaysia yang melibatkan pelaksanaan Wawasan Nuklear Malaysia 2030.

Bengkel ini tahunan ini dijangka dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pihak pengurusan dan kakitangan bagi setiap pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

img

KUALA LUMPUR, 24 FEB 2022- Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) dengan kerjasama Cawangan Kejuruteraan Awam & Struktur, Jabatan Kerja Raya (JKR) telah menjalankan kerja pengujian secara Non-Destructive Test Method atau ujian tanpa musnah (NDT) ke atas struktur tiang utama di sekitar bangunan Parlimen Malaysia. Kerja - kerja pengesanan berlangsung selama empat (4) hari telah bermula pada 21 hingga 24 Februari 2022 yang diketuai oleh Dr. Nor Pa'iza bin Mohamad Hasan, Pengarah Bahagian Teknologi Industri serta penglibatan beberapa pegawai penyelidik daripada Nuklear Malaysia.

Misi ujian pengesanan struktur binaan ini dijalankan adalah sebagai salah satu usaha sama strategik serta tanggungjawab sosial korporat Nuklear Malaysia dalam menyediakan khidmat kepakaran aplikasi teknologi nuklear bagi membantu menyelenggara dan memulihara bangunan Parlimen Malaysia yang merupakan salah satu aset Khazanah Nasional Negara.

Melalui teknik NDT ini, kerja-kerja pengimbasan telah menggunakan teknologi tomografi berkomputer bagi mengkaji komposisi bahan dan struktur dalaman tiang yang terdapat di Blok Menara, Bangunan Parlimen. Peralatan gamma ray computed tomography (Gamma CT) atau sistem tomografi mudah alih telah diletakkan pada struktur tiang bagi menghasilkan imej keratan rentas 2D dengan tujuan analisis keadaan bahan.

img

BANGI, 25 FEB 2022- Majlis Sekalung Budi, Sejambak Kasih serta sesi Clock-out YBrs. En Mohd Sidek bin Othman, Pengarah Kanan Program Pengkomersilan & Perancangan Teknologi telah diadakan pada 25 Februari 2022 di Dewan Tun Ismail, Nuklear Malaysia. Beliau bersara wajib pada tarikh majlis tersebut diadakan setelah berkhidmat hampir 38 tahun sebagai penjawat awam di Agensi Nuklear Malaysia.

Dengan pengalaman dan kepakaran yang dimiliki sepanjang perkhidmatan, segala projek yang telah diamanahkan telah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan berdedikasi serta memenuhi kepuasan pelanggan terutamanya dalam bidang pengkomersilan dan teknologi penyinaran nuklear. Kredibiliti yang ditunjukkan oleh beliau sepanjang tempoh perkhidmatan sebagai penjawat awam telah meletakkannya di barisan pengurusan tertinggi Nuklear Malaysia dengan menjawat jawatan sebagai Pengarah Kanan, Program Pengkomersilan & Perancangan Teknologi.

Jasa, sumbangan dan komiteman beliau sepanjang berkhidmat di agensi ini sangat dihargai oleh seluruh warga Nuklear Malaysia. Atas perkhidmatan yang cemerlang di agensi ini, Nuklear Malaysia telah berjaya mengorak langkah lebih maju ke hadapan dan standing dengan negara luar. Bakti yang ditaburkan oleh beliau sememangnya memberi manfaat kepada negara khususnya dalam bidang Sains dan Teknologi Nuklear.

img

KUALA TERENGGANU, 7 MAC 2022: Rakaman bagi Program INFLUENCER @ Jabatan Penerangan Malaysia (JaPEN) telah diadakan pada 7 Februari 2022 bertempat di Kuala Kopi Lounge, Primula Beach Hotel, Kuala Terengganu. Sesi rakaman temu bual yang diadakan itu membicarakan mengenai topik berkaitan dengan “Teknologi nuklear menyumbang kehidupan masyarakat” serta melibatkan Ts. Dr. Husaini Salleh, Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Sinaran dengan kerjasama dari Jabatan Penerangan Malaysia, Negeri Terengganu.

Program INFLUENCER@JaPEN yang dilaksanakan ini menjadi satu platform penyebaran maklumat secara pantas melalui media sosial dan komunikasi bersemuka secara maya. Penyampaian maklumat yang menyasarkan kepada segenap lapisan masyarakat ini  disiarkan menerusi laman rasmi Facebook JaPen dan membicarakan topik berkaitan dengan dasar kerajaan serta isu semasa. Ianya turut melibatkan kerjasama daripada rakan strategik seperti kementerian dan agensi persekutuan, kerajaan negeri, universiti awam serta badan bukan kerajaan. Isu berkaitan kenegaraan, teknologi, patriotisma turut dikupas melalui program ini di mana melibatkan panelis yang pakar dalam bidang masing-masing.

Sesi perkongsian menerusi program ini sekaligus mampu untuk dijadikan wadah terbaik dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat secara meluas berkaitan kepentingan serta sumbangan teknologi nuklear dalam kehidupan seharian.

img

ENDAU, 9 MAC 2022- YAB Perdana Menteri, Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob, telah menyerahkan sebanyak 500 kampit benih padi IS21 seberat 20 kg pada Majlis Penyerahan Benih Padi IS21 kepada pesawah dan petani yang diadakan di Endau, Johor.

Benih padi yang dihasilkan oleh Nuklear Malaysia di mana merupakan agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) ini telah dijana melalui teknologi nuklear dan perasmian varieti padi IS21 juga telah disempurnakan oleh YAB Perdana Menteri pada 20 November 2021 yang lalu di Sekinchan, Selangor.

Turut hadir pada majlis ini adalah YB Dato’ Sri Dr. Adham bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), pengurusan tertinggi dari MOSTI dan beberapa pegawai dari Nuklear Malaysia yang diketuai oleh Dr. Rosli bin Darmawan, Timbalan Ketua Pengarah (Program Teknikal).

Peluasan penggunaan benih padi IS21 di Endau ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pesawah dan petani kerana penghasilan padi daripada varieti IS21 ini mampu untuk membantu meningkatkan pendapatan dan seterusnya taraf hidup masyarakat setempat.

img

BANGI, 15 MAC 2022 - Nuklear Malaysia menerima kunjungan lawatan kerja seramai lapan orang pegawai yang diketuai oleh Puan Ruziah Shafie, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Lawatan ini telah disambut oleh YBrs. Dr. Abdul Rahim Harun, Timbalan Ketua Pengarah (Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi) serta beberapa orang pegawai kanan Nuklear Malaysia.

Lawatan kerja yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan tahap pemahaman bahagian ini selaku penyelaras induk dalam perancangan serta pelaporan perancangan strategik kementerian secara keseluruhan. Selain itu, ianya bermatlamat untuk lebih memahami fungsi utama Nuklear Malaysia, gerak kerja pelaksanaan, makmal dan fasiliti pengujian Nuklear Malaysia menerusi penglibatan dalam projek penghasilan benih padi baharu yang berteknologi tinggi.

Lawatan ini turut memberi pendedahan secara langsung berhubung dengan kaedah dan peralatan saintifik yang digunakan di samping berpeluang untuk mengenali dan berinteraksi bersama para pegawai Nuklear Malaysia yang bertanggungjawab ke atas projek tersebut. Lawatan kerja yang dilakukan mampu untuk memantapkan kerjasama dua hala khususnya dari aspek jaringan strategik di antara pihak Nuklear Malaysia dan MOSTI.

img

SEKINCHAN, 16 MAC 2022: Rentetan daripada lawatan ke fasiliti di Nuklear Malaysia, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Sains Teknologi & Inovasi (MOSTI) yang diketuai oleh Dr. Mohd Azlan Bin Zaharudin, Timbalan Setiausaha Bahagian telah  dibawa mengadakan lawatan tapak ke loji pengeluaran benih padi asas dan tapak semaian di Sekinchan, Selangor.

Sesi lawatan tapak yang diadakan ini berikutan daripada pencapaian yang dikecapi oleh Nuklear Malaysia dalam menghasilkan varian benih padi NMR 152 melalui proses mutasi aruhan dengan menggunakan teknologi nuklear yang dikenali sebagai IS21 selepas ianya dilancarkan secara rasminya oleh YAB Dato Sri’ Ismail Sabri Bin Yaakob pada November 2021.

Turut hadir bersama adalah Dr. Sobri Bin Hussein, Bahagian Agroteknologi & Biosains serta wakil daripada syarikat HMN Sdn. Bhd.

img

BANGI, 18 MAC 2022: Leftenan Jeneral Dato’ Indera Hj Yazid bin Hj Arshad (Udara), Panglima Markas Angkatan Bersama telah hadir bagi melaksanakan kunjungan hormat kepada Dr. Abdul Rahim bin Harun, Timbalan Ketua Pengarah (Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi), Nuklear Malaysia. Tujuan kunjungan ini diadakan adalah untuk membincangkan hala tuju Projek Jeti Terapung Biokomposit.

Sesi kunjungan ini telah dimulakan dengan sesi taklimat dan perbincangan serta seterusya delegasi dibawa melawat ke tapak sampel jeti terapung dan loji polimer. Turut hadir bersama adalah Dr. Rosli bin Darmawan, Timbalan Ketua Pengarah (Program Perkhidmatan Teknikal), Dr. Hasni binti Hasan, Pengarah Bahagian Teknologi Pemprosesan Sinaran dan beberapa pegawai penyelidik Nuklear Malaysia.

img

BANGI, 22 MAC 2022– AKRAB Nuklear Malaysia telah menganjurkan program Pengurusan Stres WFO & WFH di Dewan Tun Dr. Ismail (DTI). Program yang dirasmikan oleh YBrs. Dr. Muhammad Rawi bin Mohammad Zin ini telah dihadiri oleh 71 orang peserta daripada pelbagai bahagian.

Empat modul telah disediakan dalam program ini iaitu Pengenalan kepada Stres, Pengaruh Tekanan dalam Persekitaran dan Prestasi Kerja, Pengurusan Emosi. Modul Motivasi Dalam Diri Untuk Cemerlang Berterusan turut disampaikan oleh tiga penceramah daripada Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat.

Program ini boleh membantu para peserta di Nuklear Malaysia untuk meningkatkan kemahiran dalam mengenalpasti punca, mengurus dan mengawal tekanan dalaman diri serta memantapkan kemahiran mengurus emosi dengan lebih baik sekali gus mewujudkan suasana persekitaran kerja yang harmoni dan kondusif.

img

Tanggal 24 Mac 2022, Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) telah menerima kunjungan Duta Kepada Kawalan dan Tentangan Kecambahan Senjata Australia (Ambassador for Arms Control & Counter Proliferation, Australia) En. Ian Biggs. Beliau disambut oleh Dr. Abdul Rahim Harun, Timbalan Ketua Pengarah Program Penyelidikan dan Pembangunan. Pertemuan beliau dengan Nuklear Malaysia adalah bertujuan untuk meneroka peluang-peluang kerjasama strategik di antara Australia dan Malaysia dalam pelbagai bidang berkaitan sains dan teknologi nuklear, terutama bidang berkaitan ketakcambahan senjata nuklear.

Nuklear Malaysia adalah agensi penghubung Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dan Badan Berkuasa Kebangsaan bagi perlaksanaan Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT) di Malaysia. Malaysia telah menandatangani Triti Ketakcambahan Senjata Nuklear (NPT) pada 1968, Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT) pada tahun 1998 dan Triti Pengharaman Senjata Nuklear (TPNW) pada 2017.  Malah Malaysia adalah antara negara yang telah mencadangkan dan membangunkan Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara (SEANWFZ) atau Perjanjian Bangkok 1995 di bawah naungan ASEAN.  Nuklear Malaysia, menyambut baik kunjungan ini bagi membolehkan jalinan kerjasama teknikal dalam bidang pemantauan CTBT diperkukuhkan lagi di antara Pusat Data Kebangsaan CTBT Malaysia (My-NDC) dengan Pusat Data Kebangsaan CTBT Australia. Lawatan ini juga sebagai platform untuk meneroka kerjasama strategik dalam bidang-bidang lain yang berkaitan. Selain bidang berkaitan ketakcambahan senjata nuklear, Malaysia dan Australia juga telah mengadakan kerjasama melalui Projek RCA/IAEA dengan Australia sebagai Negara Penyelaras Utama, melalui projek berikut:

 

•      RAS7031 Assessing the Vulnerability of Coastal Landscapes and Ecosystems to Sea-level Rise and Climate Change

•      RAS7037 Enhancing Wetland Management and Sustainable Conservation Planning

•      RAS5091 Assessing and Mitigating Agro-Contaminants to Improve Water Quality and Soil Productivity in Catchments Using Integrated Isotopic Approaches

 

Lawatan ini turut disertai wakil daripada Kementerian Luar Negeri (KLN) dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).

 

img

BANGI, 5 APRIL 2022– Nuklear Malaysia telah menerima lawatan daripada pelajar Program Pengurusan Penjagaan Kesihatan, Universiti Tun Abdul Rahman (UTAR).  Lawatan industri yang diketuai oleh Dr. Hemaniswarri Dewi A/P Dewadas dan Dr. Nik Raihan Nik Mansor ini telah disertai oleh seramai sepuluh orang pelajar. Lawatan ini adalah bagi memberikan pendedahan kepada para pelajar untuk memenuhi keperluan kursus yang memerlukan pelajar memahami teknologi berkaitan dengan penggunaan bahan radioaktif khususnya dalam bidang perubatan, keselamatan radiasi dan pengurusan sisa radioaktif.

 

Sebelum sesi lawatan bermula, taklimat ringkas telah disampaikan oleh En. Muhammad Asyraf Mat Siliji, Unit Komunikasi Korporat (UKK) yang bertindak sebagai koordinator lawatan di Galeri Kecemerlangan Nuklear Malaysia, Blok 11, Nuklear Malaysia. Manakala, sesi taklimat berkaitan dengan fungsi serta perkhidmatan yang disediakan di Bahagian Teknologi Perubatan (BTP) pula telah disampaikan oleh Dr. Siti Najilah Mohd Janib dan Dr. Azahari Kasbollah, selaku Pegawai Penyelidik di Nuklear Malaysia. Selain itu, para peserta juga telah dibawa melawat ke beberapa fasiliti yang terdapat di Nuklear Malaysia seperti kemudahan makmal di BTP dan seterusnya dibawa ke Pusat Pembangunan Teknologi Sisa (WASTEC).

 

 

 

 

 

img

BANGI, 7 APR 2022 – Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) telah menerima satu kunjungan hormat dari delegasi Rusatom Automated Control System (RASU) pada 7 April 2022. Delegasi ini terdiri daripada 4 orang wakil RASU iaitu  En. Andrey Butko (CEO RASU), En. Alexander Egorov (Penasihat CEO), Pn. Yulia Kravchenko (Pengurus Projek) dan En. Anton Tyurin. Kunjungan hormat ini bertujuan untuk meneroka peluang kerjasama di antara RASU dan Nuklear Malaysia dalam bidang instrumentasi & kawalan (I&C) nuklear.

Kunjungan hormat delegasi RASU ke Nuklear Malaysia

 

Seminar oleh RASU telah dihadiri oleh staf Nuklear Malaysia

 

RASU adalah anak syarikat kepada State Atomic Energy Corporation Rosatom (ROSATOM) yang menerajui industri I&C dan kejuruteraan elektrik di Rusia. ROSATOM merupakan salah satu perintis industri nuklear dan  berada di barisan hadapan pasaran nuklear antarabangsa, dengan produk baru berteknologi tinggi untuktenaga hidrogen, perubatan nuklear dan bahan komposit.

Sempena lawatan RASU ini, satu seminar turut diadakan untuk kakitangan Nuklear Malaysia. Wakil RASU telah membentangkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh RASU, merangkumi kejuruteraan dan reka bentuk sistem kawalan automasi, penghantaran serta pentauliahan sistem I&C dan peralatan elektrik berkaitan industri nuklear di Rusia dan di luar negara.

 

img

LANGKAWI, 10 APRIL 2022 - Dr. Abdul Rahim bin Harun, Timbalan Ketua Pengarah (Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi) bersama delegasi dari Nuklear Malaysia telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Tuan Haji Nasaruddin bin Abdul Muttalib, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA).


Delegasi Nuklear Malaysia seterusnya dibawa melawat ke tapak Laman Padi yang terletak di Cenang, Langkawi. Tujuannya adalah bagi meninjau potensi dan peluang benih padi IS21 yang ditanam di kawasan tersebut sebagai salah satu promosi untuk memperkenalkan penghasilan benih padi baharu dari teknologi Nuklear Malaysia kepada pelancong tempatan dan antarabangsa yang berkunjung ke Laman Padi tersebut.


Menerusi kunjungan hormat ini juga pelbagai pandangan, idea, sokongan dan cadangan kerjasama strategik pada masa akan datang antara LADA dan Nuklear Malaysia telah dibincangkan demi manfaat pembangunan dan ekonomi di Pulau Langkawi dalam industri padi.

img

Mesyuarat Serantau Perwakilan RCA Kebangsaan (NRM) ke-44 telah diadakan pada 19-21 April 2022 secara maya seperti NRM sebelum ini berikutan pandemik Covid-19 yang berpanjangan. Malaysia diwakili oleh Dr Abdul Rahim Harun, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia yang bertindak sebagai Perwakilan RCA Kebangsaan Malaysia (RCA NR). Perwakilan daripada 22 negara-negara RCA, Pengerusi RCA Programme Advisory Committee dan Kumpulan Kerja, dan wakil dari RCA Regional Office turut mengambil bahagian dalam mesyuarat ini. Turut hadir Bersama adalah Ketua Pengarah IAEA, Timbalan Ketua Pengarah dan Ketua Jabatan Kerjasama Teknikal, Timbalan Ketua Pengarah dan Ketua Jabatan Sains Nuklear dan Aplikasi, Pengarah dan Ketua Bahagian Asia dan Pasifik, RCA Focal Person, dan pegawai IAEA yang berkaitan. Timbalan Menteri Kementerian Sains dan Teknologi Vietnam dan Ketua Pengarah IAEA telah menyampaikan kenyataan mereka semasa majlis perasmian. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh RCA NR Vietnam sebagai Pengerusi RCA semasa untuk membincangkan isu dasar, pengurusan keseluruhan dan perancangan Program RCA, termasuk sambutan ulang tahun RCA ke-50.

Peserta maya Mesyuarat Serantau Perwakilan RCA Kebangsaan ke-44

(bawah kanan: Dr Abdul Rahim Harun, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia).

 

 

img

BANGI, 22 APRIL 2022 - Pengurusan Tertinggi Nuklear Malaysia merakamkan sejuta penghargaan kepada YBM MOSTI, Dato' Sri Dr Adham Baba di atas lawatan beliau ke Bahagian Teknologi Perubatan (BTP) Nuklear Malaysia pada 21 April 2022. Kehadiran beliau telah disambut oleh Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun.

Lawatan ini bertujuan bagi melihat dan mengetahui dengan lebih jelas lagi mengenai peranan aplikasi teknologi nuklear dalam perubatan khususnya untuk mengesan dan merawat penyakit. Menerusi lawatan ini, YBM MOSTI telah diberi taklimat oleh Pengarah BTP, Ts. Dr. Mohd Rodzi Ali dan telah dibawa meninjau ke beberapa fasiliti yang terdapat di bahagian ini. Antara lokasi lawatan adalah seperti makmal penghasilan Sm-153, kemudahan pengeluaran Teknetium-99m dan kapsul Iodin-131.

Selain itu, para delegasi turut dibawa melawat ke makmal kawalan mutu. Secara tidak langsung,  ianya memberi peluang bagi mengenali dengan lebih dekat produk radioisotop dan radiofarmaseutikal yang dihasilkan oleh Nuklear Malaysia menerusi ujian kawalan mutu yang tinggi. Tujuan ujian ini dilakukan adalah bagi memastikan produk yang dihasilkan berkualiti dan selamat untuk digunakan oleh pesakit.

Turut hadir pada sesi lawatan ini adalah Timbalan Setiausaha Bahagian MOSTI (Teknologi Strategik dan Aplikasi), Dr. Mohd. Azlan Zaharudin, Timbalan Ketua Pengarah Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi (Nuklear Malaysia), Dr. Rosli Darmawan, Dr. Ishak Mansor dan kakitangan Nuklear Malaysia.

 

img

BANDAR TENGGARA, 24 APRIL 2022: YBM MOSTI, Dato' Sri Dr. Adham Baba menyantuni 65 warga Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK), Bandar Tenggara dalam Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) dan Ihya’ Ramadan anjuran bersama Nuklear Malaysia dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (AELB). PDK ini merupakan sebuah komuniti yang menyediakan program pembangunan komuniti setempat bagi usaha pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial orang kelainan upaya.

Program ini dianjurkan bagi menyemarakkan lagi semangat kebersamaan dalam usaha mengeratkan hubungan silaturahim. Tambahan lagi, ianya turut selari dengan konsep 'Keluarga Malaysia' yang juga sebagai salah satu komitmen Kementerian Sains Teknologi & Inovasi (MOSTI), selain menjadi medan penyampaian maklumat agar penyebarannya sampai ke peringkat akar umbi tanpa meminggirkan golongan tersebut.

Turut hadir dalam program ini adalah Ketua Setiausaha MOSTI, Datuk Zainal Abidin Abu Hassan, Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Teknologi) MOSTI, Datuk Ts. Dr. Mohd Noor Azman Hassan, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun, Ketua Pengarah AELB dan Ts. Tn. Haji Hasmadi Hassan.

 

img

KUCHING, 26 APRIL 2022- Dr. Abdul Rahim bin Harun, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia telah mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Sri Zaidi bin Haji Mahdi, Setiausaha Tetap, Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak (MUDENR) di pejabatnya.

Sesi pertemuan ini bertujuan bagi membincangkan perkara teknikal dan promosi kepakaran serta fasiliti di Nuklear Malaysia berkenaan kajian penyelidikan dalam menjalankan teknik saringan awal di lapangan. Kajian ini penting dalam tempoh eksplorasi unsur nadir bumi di kawasan yang berpotensi tersebut. Kajian-kajian lain seperti aspek keselamatan dan pencemaran radiologi kepada alam sekitar dan pekerja, kesan struktur tanah dan kajian air bawah tanah bagi kawasan potensi perlombongan nadir bumi turut dibincangkan bersama. Selain itu, kajian analisa kualiti nadir bumi dalam proses pengekstrakan unsur nadir bumi turut dibincangkan bagi memastikan aktiviti perlombongan nadir bumi secara lestari dapat dijalankan.

Pertemuan ini dijangka akan menjadi pelantar Nuklear Malaysia dalam mengeratkan  kerjasama strategik di samping menyebar luas khidmat kepakaran Nuklear Malaysia dalam bidang industri secara berterusan.

 

img

KUCHING, 27 April 2022- Lawatan kerja rasmi Dr. Abdul Rahim Harun, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia ke Sarawak diteruskan dengan kunjungan hormat ke Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MANRED). Delegasi Nuklear Malaysia telah disantuni oleh Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri MANRED (Pemodenan Pertanian). Turut serta adalah Datu Edwin Abit, Setiausaha Tetap MANRED, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian serta Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Sarawak.

Kunjungan ini bertujuan menjalinkan kerjasama strategik antara Nuklear Malaysia dengan kerajaan negeri Sarawak bagi penghasilan dan penanaman benih padi baharu IS21.

Pelbagai pandangan dan idea telah dibincangkan bagi mencari potensi dan peluang demi manfaat pembangunan dan ekonomi di negeri Sarawak dalam industri padi.

 

 

 

 

 

img

KOTA KINABALU, 22 MEI 2022: Dr. Abdul Rahim bin Harun, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia dan delegasi Nuklear Malaysia telah mengadakan Program Lawatan Kerja Rasmi ke Sabah pada 22 hingga 23 Mei 2022. Sepanjang dua hari lawatan kerja tersebut, beberapa projek kerjasama dan usahasama kepakaran Nuklear Malaysia telah dilawati bagi meninjau perkembangan projek-projek pembangunan yang melibatkan teknologi nuklear yang telah memberikan manfaat kepada rakyat di Sabah.

 

Antara tapak projek yang terlibat adalah Bagang Penangkapan Bilis Terapung Biokomposit di Kota Belud, Projek Tiang Sokongan Tanaman Lada di Kg. Lokos, Tuaran dan Projek Pembangunan yang melibatkan penggunaan Liquid Smoke di Ranau.

 

Turut serta dalam program lawatan kerja rasmi ini adalah Tuan Haji Ab Aziz bin Ab Kadir, Pengerusi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) bersama Tuan Haji  Idris bin Mohd Salleh, Ketua Pengarah LKTN dan Tuan Haji Baharuddin bin Dato' Mokhsen, Pengerusi Lembaga Lada Malaysia bersama En. Vincent Sawat, Timbalan Pengarah, Lembaga Lada Malaysia.

 

 

img

KOTA KINABALU, 23 Mei 2022- YBrs. Dr. Rosli bin Darmawan, Timbalan Ketua Pengarah (Program Penyelidikan & Pembangunan Teknologi) Agensi Nuklear Malaysia telah mengetuai delegasi Agensi Nuklear Malaysia bagi sesi Kunjungan Hormat Ke Atas YB Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Menteri Pertanian & Perikanan Sabah di Pejabat Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah, Wisma Pertanian, Kota Kinabalu, Sabah.

Turut serta dalam sesi kunjungan hormat adalah YBrs. Tuan Haji Ab Aziz Bin Ab Kadir, Pengerusi Lembaga Kenaf & Tembakau Negara (LKTN) serta barisan pengurusan atasan LKTN.

Objektif perjumpaan bersama ini adalah untuk melihat projek-projek usahama antara LKTN dengan Agensi Nuklear Malaysia di samping menimba pengetahuan serta perkongsian idea untuk perancangan projek-projek pembangunan yang boleh dibangunkan melalui jalinan usahasama serta perkongsian kepakaran dan teknologi LKTN dan Nuklear Malaysia bagi manfaat rakyat di Negeri Sabah terutamanya dalam pembangunan industri yang berasaskan bahan biokomposit.

 

img

26 Mei 2022 - YBrs. Dr. Abdul Rahim bin Harun, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia bersama-sama Pengurusan Tertinggi serta warga Nuklear Malaysia telah berhimpun pada Majlis Perhimpunan Bulanan Nuklear Malaysia bagi bulan Mei 2022 yang telah diadakan pada pagi tadi di Dewan Tun Ismail, Blok 11, Kompleks Bangi.

Perhimpunan Bulanan ini merupakan yang pertama bagi YBrs. Dr. Abdul Rahim bin Harun selepas dilantik sebagai Ketua Pengarah Nuklear Malaysia pada 11 April 2022. Justeru, semasa dalam ucapan dan amanatnya, beliau telah menyeru kepada semua warga Nuklear Malaysia bekerja bersamanya sebagai satu pasukan supaya apa yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan baik serta mencapai hasrat dan matlamat yang ditetapkan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) supaya hasil kajian yang dijana melalui penyelidikan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat dan negara.

 

img

BANGI, 1 JUN 2022 - MOSTI meneruskan lagi penganjuran Minggu Sains Negara pada tahun ini dengan penjenamaan Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia (MSNKM) 2022 seiring gagasan konsep "Keluarga Malaysia" yang telah diaspirasikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob. Mengambil tema "Merakyatkan Sains, Menginsankan Teknologi" MSNKM 2022 adalah berdasarkan tujuh (7) bidang fokus utama yang berbeza pada setiap bulan bermula April hingga Oktober 2022. Bidang fokus seperti Kesihatan Planet, Kimia dan Bioteknologi, Kegunaan Aman Nuklear, Inovasi Sosial, Kejuruteraan, Nanoteknologi dan Angkasa telah dipilih bersesuaian dengan sambutan hari-hari berkepentingan berkaitan sains, teknologi dan inovasi (STI).

Bagi kalendar bulan Jun, Agensi Nuklear Malaysia, Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) dan Pusat Sains Negara (PSN) sebagai agensi pelaksana menyajikan pelbagai pengisian menarik sama ada secara bersemuka mahupun secara dalam talian selaras dengan bidang fokus "Kegunaan Aman Nuklear". Antara pengisian aktiviti adalah seperti 1 Bengkel Keselamatan Kimia, 2 Sesi Forum, 8 Siri "Pocket Talk", 9 jenis Pertandingan dan pameran "Galeri I-Rays" di PSN. MSNKM 2022 ini dijangka akan dapat meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat terhadap kepentingan STI serta manfaat teknologi nuklear dalam kehidupan manusia.

img

BANGI, 2 JUN 2022 – Bersempena dengan penganjuran Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia (MSNKM) 2022, satu sesi Forum bertajuk Sembang 5G: Keperluan Teknologi dan Aspek Keselamatan telah berjaya diadakan pada hari ini. Forum anjuran bersama Nuklear Malaysia dan AELB ini telah menampilkan panel pakar dalam bidang teknologi 5G. Selaku Moderator, Habibah Adnan (Pengarah, Bahagian Pengurusan Maklumat, Nuklear Malaysia) mengemudi perbincangan mengenai keselamatan, isu dan cabaran pembangunan teknologi 5G di Malaysia bersama tiga ahli panel jemputan, Prof. Dr. Tharek Abd. Rahman (Ahli Suruhanjaya MCMC), Malini Ramalingam (Ketua, Jabatan Penciptaan Permintaan Digital, Bahagian Pembangunan Ekosistem Digital, MCMC) dan Roha Tukimin (Pegawai Penyelidik, Nuklear Malaysia). Salah satu mesej penting yang diketengahkan dalam forum ini adalah teknologi 5G dilihat mampu mengubah trajektori digital ekonomi negara selain meningkatkan kualiti komunikasi, teknologi, penghantaran data, penyelidikan dan hiburan pada skala global untuk gaya hidup lebih maju.

 

img

KUALA TERENGGANU, 3 JUN 2022- Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), YB Datuk Haji Ahmad Amzad Hashim, telah menyempurnakan gimik penyerahan benih padi baharu IS21 kepada pesawah Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Terengganu di Kampung Kubang Tangga, Kuala Terengganu. Nuklear Malaysia telah menyumbangkan kira-kira sejumlah 200 beg benih padi IS21 kepada 50 orang pesawah yang merupakan sebagai salah satu platform tanggungjawab sosial korporat untuk rakyat di negeri Terengganu.

Melalui sumbangan ini, diharapkan ianya dapat memberi sinar dan semangat kepada para petani serta sekaligus berupaya menjalin hubungan berterusan antara Nuklear Malaysia dengan pelbagai pihak. Majlis ini juga telah dihadiri oleh beberapa pegawai kanan MOSTI, Ketua Pengarah dan pengurusan tertinggi Nuklear Malaysia.

 

img

KUALA LUMPUR, 7 JUN 2022- Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun telah dijemput untuk sesi temubual di Slot Jendela Fikir - Bernama Radio dengan topik mengenai penggunaan nuklear secara aman. Sesi temubual bersama Bernama Radio ini dilaksanakan bersempena dengan Minggu Sains Negara (MSN) Keluarga Malaysia 2022.

Slot temubual ini adalah salah satu platform promosi terhadap program dan aktiviti yang dijalankan oleh Nuklear Malaysia dengan kerjasama Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA) sebagai penganjur MSN bagi bulan Jun 2022. Ia sekaligus membantu menarik lebih ramai lagi komuniti untuk menyertai pelbagai aktiviti yang diadakan sepanjang MSN ini berlangsung. Sebagai rekod, MSN 2022 merupakan tahun ke 5 penganjurannya dan dijangka berlangsung sehingga Oktober 2022.

 

img

Kuala Lumpur, 7 Jun 2022 - Bersempena dengan penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022, satu majlis pelancaran buku terbitan tahun 2020-2022 telah berjaya dianjurkan oleh Bahagian Buku Umum, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) bertempat di pentas utama, Pusat Dagangan Dunia (PWTC).

Majlis ini telah dirasmikan oleh Tun Datuk Seri Utama Dr. Mohd. Khalil Yaakob, Mantan yang di-Pertua Negeri Melaka, Prof. Datuk Seri Dr. Haji Awang Ariyan, Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Ketua Eksekutif PWTC dan penulis-penulis buku. Turut dilancarkan adalah buku terbitan 2020-2022 dari pelbagai bidang seperti sains kemanusiaan, sains sosial, agama dan sains dan teknologi. Majlis ini bertujuan untuk meraikan penulisan buku penulis yang telah berjaya diterbitkan bersama pihak DBP dalam bahasa melayu.

Buku umum yang diterbitkan berperanan membina, memperkaya bahan bacaan informatif serta menjadi rujukan yang bermutu dalam bidang dan subbidang sains dan teknologi serta sains sosial dan kemanusiaan.

Tahniah diucapkan kepada Dr. Muhammad Rawi bin Mohamed Zin, Pengarah Kanan Program Pengurusan Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) yang juga penulis buku Reaktor Nuklear Penyelidikan dan Latihan turut hadir bersama dalam majlis ini. Penulisan buku beliau telah siap diterbitkan pada tahun 2021 dan buku beliau boleh diperolehi daripada kedai buku DBP dan kedai buku terpilih.

 

img

SEMPORNA, 11 JUN 2022- Datuk Zainal Abidin bin Abu Hassan, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dengan diiringi oleh Dr. Abdul Rahim bin Harun, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia serta beberapa pegawai dari Nuklear Malaysia telah mengadakan kunjungan ke tapak pembangunan Jeti Terapung Biokomposit. Jeti ini dibina bagi kegunaan operasi dan logistik Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di Pengkalan Laut Tun Sharifah Rodziah, Semporna, Sabah. Delegasi ini telah disambut oleh Timbalan Panglima Wilayah Laut 2, Laksamana Pertama Hj Jamaluddin bin Hj Sairi dan Leftenan Komander, Anis bin Abdul Khakim.

Selain itu, para delegasi ini juga telah melawat ke:

  • Projek Seaplast : Sustainable Eco-Remediation Via Aquatic Plastic Waste Recovery yang merupakan salah satu projek Pembangunan Sistem Perangkap Sisa Plastik Akuatik dan juga proses kitaran semula plastik bagi membangunkan produk tiles dan panel. Komuniti yang terlibat adalah dari Kampung Terusan Tanduk, Pulau Bum Bum, Semporna.
  • Projek Bagang Bilis Jeti Terapung Biokomposit yang dibangunkan bersama komuniti Kampung Tanjung Kapor, Semporna. Ia dibina berpandunkan kepada 4 modul asal jeti terapung biokomposit di bawah MOSTI Social Innovation pada 2017 dengan kerjasama Yayasan Inovasi Malaysia (YIM).

 

img

DENGKIL,𝟐𝟑𝐉𝐔𝐍𝟐𝟎𝟐𝟐- Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI), Dato' Sri Dr. Adham Baba, hari ini telah mengadakan lawatan kerja ke Rumah Hijau Gama (GGH) yang terletak di Kompleks Dengkil, Nuklear Malaysia. GGH merupakan satu-satunya rumah kaca dengan kemudahan penyinaran kronik di Malaysia dan di rantau ini selain diiktiraf sebagai IAEA Collaboration Centre (ICC) oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA).

Selain daripada aktiviti penyelidikan, GGH ini turut menjadi tumpuan penyelidik, pelajar universiti serta pelatih dalam dan luar negara bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan di dalam pembangunan varieti baharu tanaman menggunakan teknik mutagenesis. Dalam kunjungan yang sama, Menteri MOSTI juga telah dibawa melawat ke Loji Penyinaran Alurtron (ALURTRON) dan Loji Penyinaran MINTEc-Sinagamma serta diiringi oleh pegawai dari Nuklear Malaysia.

 

img

BANGI, 24 JUN 2022- Nuklear Malaysia telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan Bengkel Grafik Indesign pada 22 dan 23 Jun yang lalu. Bengkel yang diadakan di bilik komputer ini dirasmikan oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) Nuklear Malaysia, Cik Habibah Adnan. Dalam bengkel ini, seramai 20 orang peserta diberi pendedahan berkaitan dengan perisian Indesign.

 

Penganjuran bengkel seumpama ini diadakan bagi memberi ruang kreativiti dan pendedahan kepada kakitangan di Nuklear Malaysia yang terlibat secara langsung dengan bidang grafik. Keperluan kakitangan yang berpengetahuan serta berkemahiran menjadi aspek terpenting bagi memastikan mereka dapat merancang dan melaksanakan tugasan atau kerja yang berkaitan  bidang grafik dengan lebih baik.

Atas faktor yang sedemikian, bengkel ini memberi tumpuan serta fokus kepada rekaan grafik yang berkaitan dengan penyelidikan teknologi nuklear secara holistik. Bengkel ini sangat memberi manfaat dan para peserta yang hadir memberikan maklum balas yang positif di mana berharap agar dapat dilaksanakan lagi pada masa akan datang.

 

img

DENGKIL, 24 Jun 2022: Nuklear Malaysia telah menerima kunjungan  daripada Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Merlimau YB Dr. Muhamad Akmal Saleh di Blok 44, Kompleks Dengkil. Tujuan kunjungan hormat serta lawatan ini diadakan adalah untuk meninjau dan berkongsi penggunaan aplikasi teknologi nuklear berkaitan dengan pertanian amnya dan penanaman padi IS21 serta untuk menjalinkan kerjasama strategik antara Nuklear Malaysia dengan DUN Merlimau, Melaka.

Turut hadir adalah Timbalan Ketua Pengarah Program Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi, YBrs. Dr. Rosli Darmawan, Pengarah Bahagian Agroteknologi dan Biosains, Ts. Dr. Azhar  Mohamad dan beberapa pegawai penyelidik dari Bahagian Agroteknologi dan Biosains (BAB).

 

img

MELAKA, 28 JUN 2022:  Seminar dan Bengkel Penulisan & Penerbitan Saintifik 2022 adalah acara tahunan anjuran Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) dengan kerjasama dan Dewan Bahasa & Pustaka (DBP), serta disokong oleh Universiti Teknologi Mara (UiTM), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ,Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM), Persatuan Penerbit Buku Malaysia (MABOPA) dan Majalahsains.com. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun pada 28 Jun 2022 di Melaka.

Seminar ini adalah kali ke-13 penganjurannya dan pertama kali dijalankan secara hybrid. Tema yang dipilih adalah "Menyemarakkan Penulisan dalam bidang Sains dan Teknologi". Tema ini relevan dengan konsep tanpa penulisan, ilmu pengetahuan mengenai sains dan teknologi tidak akan sampai kepada masyarakat umum. Ini adalah kerana sains dan teknologi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan dan kemajuan negara. Topik yang dibentangkan oleh pakar dalam bidang penulisan dan penerbitan saintifik adalah mengenai kupasan dunia penulisan serta penerbitan masa kini yang merangkumi cabaran, hak cipta, undang-undang, peranan dan masa hadapan penerbitan saintifik.

Nuklear Malaysia dan DBP telah menjalinkan kerjasama strategik  serta saling melengkapi antara satu sama lain dalam bidang penerbitan saintifik. Nuklear Malaysia juga menjana ilmu pengetahuan dan kepakaran dalam sains dan teknologi nuklear melalui aktiviti penyelidikan manakala DBP pula mempunyai kepakaran dan kemampuan untuk menerbitkannya dan disebarkan kepada khalayak ramai seterusnya disimpan sebagai salah satu aset penting.

 

img

BANGI, 29 JUN 2022: Bersempena dengan  ulang tahun penubuhan Reaktor TRIGA PUSPATI (RTP) yang ke-40, Nuklear Malaysia telah menganjurkan Simposium Reakor TRIGA PUSPATI yang berlangsung selama dua hari pada 28 hingga 29 Jun 2022 bertempat di Dewan Tun Dr. Ismail (DTI) Blok 11, Nuklear Malaysia.

Pemilihan tema "𝘔𝘢𝘴𝘢 𝘏𝘢𝘥𝘢𝘱𝘢𝘯 𝘕𝘶𝘬𝘭𝘦𝘢𝘳𝘒𝘪𝘵𝘢: 𝘋𝘢𝘳𝘪 𝘗𝘰𝘭𝘪𝘴𝘪𝘬𝘦 𝘙𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪" memperlihatkan komitmen yang tinggi RTP di dalam menyokong pembangunan Sains, Teknologi & Inovasi (STI) negara. Majlis perasmian simposium tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Program Penyelidikan & Pembangunan Teknologi), Dr. Rosli Darmawan.

Turut hadir adalah Pengarah Bahagian Sokongan Teknikal, Ts. Dr. Ishak Mansor dan Pengurus Reaktor TRIGA PUSPATI, Dr. Julia Abdul Karim. Simposium yang dianjurkan ini diharapkan mampu untuk menjadi medium interaksi dan jaringan komuniti penyelidikan berkaitan dengan aktiviti di RTP dengan masyarakat pada masa akan datang.

 

img

GENTING HIGHLANDS, 30 JUN 2022 – Nuklear Malaysia giat mempromosikan Program Jangkauan Luar Pendidikan Nuklear (NEO) dalam memupuk minat dan memberi pendedahan berkaitan teknologi nuklear di Malaysia kepada pelajar sekolah. Kali ini, Nuklear Malaysia berkolaborasi dalam menjayakan Program Kami Prihatin SMK Sri Layang sempena jalinan pintar korporat bersama Institut Aminuddin Baki Cawangan Genting Highlands anjuran peserta NPQEL Kelas SMGH 4 (2022).

Nuklear Malaysia telah dijemput untuk memberi taklimat kerjaya dan menjalankan aktiviti hands-on kepada para pelajar SMK Sri Layang. Program dimulakan dengan penyampaian taklimat kerjaya yang disampaikan oleh Pegawai Nuklear Malaysia, En. Nasaai Masngut. Usai taklimat kerjaya, program diteruskan dengan aktiviti hands-on yang melibatkan dua aktiviti. Para pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan untuk mengikuti aktiviti background monitoring dan cloud chamber. Aktiviti ini dikelolakan oleh pegawai-pegawai dari Nuklear Malaysia iaitu En. Nasaai Masngut, Pn. Nor Azlina Nordin, En. Mohd Sha Affandi, Pn. Siti Aishah Ahmad Fuzi dan Pn. Norhazirah Azhar.

Program yang dihadiri seramai 84 orang pelajar ini tamat pada jam 1.00 petang dengan sesi penyampaian hadiah kepada kumpulan-kumpulan yang menyertai aktiviti yang dijalankan. Semoga melalui aktiviti pendedahan ini dapat memupuk minat para pelajar untuk mendalami bidang STEM di masa hadapan.

 

img

CHERAS, 8 JULAI 2022– Nuklear Malaysia meneruskan lagi Program Jangkauan Luar Pendidikan Nuklear (NEO) mereka untuk tahun 2022 bersama SM Sains Alam Shah, semalam. Program yang dianjurkan bersempena Karnival STREAM 2022 ASiS ini adalah bertujuan bagi memupuk minat pelajar untuk mendalami bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan & Matematik (STEM). Selain penyertaan daripada guru dan pelajar ASiS, program ini juga turut disertai oleh guru dan pelajar dari Sekolah Menengah Sains Seri Puteri dan Sekolah Menengah Sains Selangor.

Program telah bermula dengan ceramah sinaran yang dibawakan oleh Abdul Syukor Abdul Aziz, Pegawai Sains dari Lembaga Perlesenan Tenaga Atom dan kemudiannya diteruskan dengan ceramah kerjaya oleh Pegawai Nuklear Malaysia, Nasaai Masngut. Dengan kehadiran hampir 640 orang pelajar, program kemudiannya diteruskan dengan aktiviti pameran yang dikendalikan oleh Nuklear Malaysia dan LPTA di mana kedua-duanya merupakan agensi di bawah Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi (MOSTI) ini.

Program seperti ini dijangka dapat memupuk minat pelajar terhadap bidang STEM dan bertindak sebagai platform bagi menyebarkan maklumat yang tepat mengenai nuklear.

 

img

MACHANG, 24 JULAI 2022 :Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan & Pembudayaan Sains), Kementerian, Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) Dr. Nagulendaran A/L Kangayatkarusu, telah menyempurnakan gimik penyerahan Benih Padi baharu IS21 kepada pesawah Pertubuhan Peladang Kawasan Machang di Tapak Sawah Bukit Tiu, Machang, Kelantan pada 24 Julai 2022 yang lalu.

Program ini merupakan program luar MOSTI yang dilaksanakan dengan kerjasama Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kelantan bersempena dengan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia (JAKM) Peringkat Negeri Kelantan yang telah berlangsung pada 22 hingga 24 Julai 2022 di Perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bharu, Kelantan.

Penyerahan benih padi IS21 kepada Pesawah Pertubuhan Peladang Kawasan Machang ini merupakan salah satu platform tanggungjawab sosial korporat untuk rakyat di Negeri Kelantan hasil daripada penyelidikan Nuklear Malaysia demi manfaat untuk rakyat.

Program berimpak tinggi seperti ini dijangka dapat meningkatkan kerjasama dan hubungan strategik antara Nuklear Malaysia dan komuniti setempat.

 

img

BANGI, 8 SEPTEMBER 2022 -  Delegasi MADA yang diketuai oleh Pengurus Besar MADA, Haji Kamarudin Dahuli, telah membuat kunjungan hormat ke atas Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun, bagi tujuan untuk mengukuhkan kerjasama dan hubungan dua hala di antara Nuklear Malaysia dan MADA.

Antara perkara utama yang dibincangkan adalah pembangunan sektor industri padi yang mampan. Ianya juga seiring dengan agenda utama negara dalam memperkukuhkan sekuriti makanan serta mendapatkan nasihat dan kepakaran Nuklear Malaysia yang bersesuaian dalam mengaplikasi aspek penyelidikan dan teknologi nuklear untuk semua sektor ekonomi kawasan MADA.

 

img

GEORGETOWN, 21 Sept 2022 - Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun, telah merasmikan 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗡𝗼𝗻𝗜𝗼𝗻𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗮𝗱𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗜𝗖𝗡𝗜𝗥𝟮𝟬𝟮𝟮) bertempat di Sri Mas Ballroom, Bayview Hotel, Pulau Pinang. Persidangan yang berlangsung selama dua hari bermula 21 hingga 22 September 2022 secara hybrid ini telah dianjurkan oleh Agensi Nuklear Malaysia dengan kolaborasi bersama Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia (SKMM).

Persidangan ini memberikan pendedahan kepada para peserta berkaitan dengan amalan keselamatan sinaran tidak mengion. Seterusnya, ia turut  memberikan gambaran sebenar kesan kesihatan dan faedah yang diperolehi daripada penggunaan sinaran tidak mengion dalam kehidupan seharian  serta pelbagai industri. Penganjuran persidangan ini dapat menjadi platform serta membuka ruang bagi pakar untuk mengadakan perbincangan dua hala berkaitan perkembangan terbaharu mengenai bidang ini selaras dengan kemajuan teknologi komunikasi 5G di peringkat global.

 

img

VIENNA, 28 SEPT 2022 -Agensi Nuklear Malaysia, agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) yang berpusat di Vienna, Austria hari ini menandatangani satu Practical Arrangement (PA) yang menetapkan kerjasama antara kedua-dua organisasi dalam bidang pendidikan dan latihan bagi bidang radiasi, pengangkutan dan keselamatan sisa radioaktif.

PA ini telah ditandatangani oleh Dr. Abdul Rahim Harun, Ketua Pengarah, Agensi Nuklear Malaysia dan Puan Lydie Evrard, Timbalan Ketua Pengarah, Jabatan Keselamatan dan Keamanan Nuklear. Majlis pemeteraian ini telah disaksikan oleh Dato' Sri Dr. Adham bin Baba, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia.

PA ini menggariskan bidang kerjasama antara kedua-dua pihak dalam bidang pendidikan dan latihan dalam keselamatan radiasi, pengangkutan dan sisa di rantau Asia dan Pasifik. PA ini turut menegaskan semula kepentingan kerjasama dan kolaborasi sebagai cara mempromosikan pendekatan bersepadu untuk pembangunan bidang pendidikan dan latihan, menyokong program kerjasama teknikal yang lebih berkesan serta memastikan penyelarasan dan pelengkap aktiviti.

 

Malaysia dan IAEA akan terus bekerjasama untuk membantu negara-negara anggota IAEA yang lain dalam bidang latihan dan pembangunan kapasiti, memperkukuh usaha penyelidikan serta pertukaran dan penyebaran maklumat yang berkesan.

Pada Persidangan Agung IAEA ke-66 yang diadakan di Vienna, Austria pada 27 hingga 30 September 2022, Dato' Sri Dr. Adham turut menyampaikan Penyataan Negara yang menekankan komitmen Malaysia untuk memupuk kerjasama yang lebih erat dengan IAEA ke arah mencapai matlamat dan kepentingan bersama.

"Malaysia menghargai sokongan IAEA dalam projek-projek kajian koordinasi untuk memupuk perkongsian maklumat saintifik dan teknikal. Malaysia juga berbesar hati diiktiraf IAEA sebagai Pusat Kerjasama IAEA dalam bidang pemprosesan radiasi, ujian tanpa musnah termaju dan pembiakbakaan mutasi aruhan tumbuhan. Sehubungan itu, Malaysia berharap untuk memperbaharui pengiktirafan sebagai Pusat Kerjasama IAEA ini supaya pengalaman dan kepakaran Malaysia dapat terus dikongsikan dengan negara anggota yang lain," katanya.

Dengan lebih 50 tahun penglibatan sebagai negara anggota IAEA, Malaysia telah bekerjasama dalam bidang perubatan dan kesihatan, makanan dan pertanian, perindustrian dan pembuatan, alam sekitar, keselamatan radiasi, pendidikan dan latihan, peraturan serta bidang kepentingan lain yang berkaitan.

 

img

𝐕𝐈𝐄𝐍𝐍𝐀, 𝟐𝟗 𝐒𝐞𝐩𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟐 - Dr Abdul Rahim Harun, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia dan Mr. Hua Liu, Timbalan Ketua Pengarah IAEA dan Ketua Jabatan Kerjasama Teknikal, telah menandatangani 𝐂𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐂𝐏𝐅) 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐲𝐬𝐢𝐚 𝐛𝐚𝐠𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟕 semasa Persidangan Agung IAEA ke-66.


CPF adalah rangka rujukan bagi perancangan jangka sederhana kerjasama teknikal di antara negara anggota dan IAEA bagi mengenal pasti bidang keutamaan di mana pemindahan teknologi nuklear dan sumber kerjasama teknikal akan disalurkan untuk menyokong matlamat pembangunan negara. Untuk rekod, Malaysia telah menjadi negara anggota IAEA sejak tahun 1969.

CPF untuk tempoh 2022-2027 ini telah mengenal pasti lima bidang keutamaan iaitu Keselamatan dan Sekuriti Nuklear, Teknologi Sinaran dan Aplikasi Perindustrian, Kesihatan Manusia & Nutrisi, Makanan dan Pertanian dan Air, Sumber Asli & Alam Sekitar.


Bidang keutamaan ini akan dilaksanakan dan ditangani melalui program kerjasama teknikal kebangsaan dan dilengkapi dengan projek-projek di bawah program kerjasama serantau dan antara rantau termasuk program perjanjian serantau dengan RCA, Perjanjian Kerjasama Asia dan Pasifik untuk Penyelidikan, Pembangunan dan Latihan yang berkaitan dengan Sains dan Teknologi Nuklear.

img

BANGI, 4 OKTOBER 2022 -Tema "50 Years and Beyond: Paving The Future With Nuclear Technology" telah diangkat pada tahun ini bagi penganjuran Seminar R&D Nuklear Malaysia 2022 yang dirasmikan oleh Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun. Seminar R&D Nuklear Malaysia 2022 merupakan acara dwi-tahunan Nuklear Malaysia anjuran Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) dengan kerjasama Bahagian Teknologi Perubatan (BTP).

Seminar yang berlangsungselama tiga hari bermula pada 4 hingga 6 Oktober 2022 ini telah melibatkan pembentangan sebanyak 122 kertas kerja penyelidikan iaitu 67 pembentangan oral dan 55 pembentangan poster. Seminar ini merupakan platform penyelidik Nuklear Malaysia untuk mengetengahkan hasil penyelidikan di samping menjadi saluran bagi perkongsian idea serta kemahiran yang berkaitan sejajar dengan matlamat Dasar Sains, Teknologi & Inovasi Negara.

 

img

BANGI, 5 OKT 2022- Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI), Datuk Ts. Dr. Haji Aminuddin Hassim telah mengadakan lawatan kerja rasmi ke Nuklear Malaysia dan turut disertai oleh beberapa pengurusan tertinggi MOSTI iaitu Setiausaha Kanan Bahagian (Pengurusan), En. Ooli Gunalan A/L Manickam, Timbalan Setiausaha Bahagian 1 (Bahagian Teknologi Strategik dan Aplikasi) dan Ketua Komunikasi Korporat Dr. Arwan Sabri. Lawatan ini merupakan siri lawatan beliau ke jabatan/agensi di bawah MOSTI setelah dilantik sebagai KSU MOSTI yang baharu dengan tujuan untuk mengenali dan melihat perkembangan terkini dengan lebih dekat lagi mengenai Nuklear Malaysia.

Ketibaan beliau telah disambut oleh Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Abdul Rahim Harun dan barisan pengurusan tertinggi Nuklear Malaysia. Semasa sesi lawatan ini, Datuk KSU telah dibawa ke Galeri Kecemerlangan Nuklear Malaysia dan diberi taklimat ringkas mengenai nuklear malaysia oleh Ketua Pengarah serta sesi interaksi bersama pengurusan tertinggi agensi. Dalam sesi taklimat dan interaksi tersebut, Datuk KSU mengharapkan agar agensi ini dapat meneruskan perkhidmatan sedia ada dengan meningkatkan lagi keupayaan hasil penyelidikan dalam bidang teknologi nuklear yang dapat memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.

 

img

PUTRAJAYA, NOV 2022 – Malaysia melalui Agensi Nuklear Malaysia telah menjadi tuan rumah bagi mesyuarat IAEA peringkat rantau Asia Pasifik. Mesyuarat Regional Meeting on Advancing Nuclear Science Education for Sustainable Development telah diadakan dengan kerjasama Bahagian Technical Cooperation for Asia Pacific (TCAP) Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) pada 31 Oktober – 4 November 2022 bertempat di Hotel Everly, Putrajaya.

Mesyuarat ini telah dihadiri oleh hampir 50 orang pegawai dengan pelbagai latar belakang dan pakar antarabangsa termasuk pegawai kanan kementerian pendidikan daripada negara-negara di rantau Asia Pasifik. Malaysia selaku hos dan tuan rumah turut menampilkan wakil daripada Nuklear Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membincangkan topik untuk menambah baik pendidikan sains nuklear serantau.

iaea-01

iaea-02

Menariknya, mesyuarat ini telah dirasmikan oleh Tn Hj Azman Hj Adnan, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertindak selaku rakan kerjasama strategik utama dalam program yang dikenali dengan RAS 0091 ini.

iaea-03

iaea-04

Antara pengisian mesyuarat ini adalah perbincangan pelbagai hala antara wakil-wakil negara Asia Pasifik, disamping lawatan dan perbincangan bersama institusi pendidikan tinggi di Malaysia yang menawarkan program pengajian berkaitan sains nuklear. Peserta mesyuarat turut berpeluang untuk melawat Pusat Sains Negara dan kemudahan-kemudahan loji di Nuklear Malaysia.

 

img

PETALING JAYA, 23 NOV 2022 – Jawatankuasa Kerja Pengurusan Pengetahuan (JKKM) yang diketuai oleh Dr Muhammad Rawi bin Mohamed Zin, Pengarah Kanan Pengurusan telah mengadakan lawatan teknikal Pengurusan Pengetahuan (KM) ke Institut Koperasi Malaysia (IKMa).

Lawatan penanda aras ini merupakan salah satu aktiviti tahunan yang dianjurkan oleh JKKM bagi mengenalpasti organisasi yang aktif melaksanakan inisiatif KM dalam usaha untuk menambah baik inisiatif KM yang dilaksanakan di Nuklear Malaysia. Seramai 9 orang delegasi daripada Nuklear Malaysia telah menyertai lawatan ini yang disambut oleh En. Khairul Akmal Saim, Penolong Pengarah Kanan IKMa, Petaling Jaya.

Antara intipati kunjungan adalah perkongsian amalan terbaik dalam pembudayaan KM di IKMa, disamping pengenalan kepada Sistem Pengurusan Pengetahuan yang digunakan oleh pihak IKMA. Gerakan Koperasi Malaysia yang menjangkau usia 100 tahun turut diberi perhatian apabila pihak IKMA menyampaikan cenderahati berbentuk penerbitan 100 Tahun Gerakan Koperasi Malaysia kepada semua peserta lawatan.

 

img

ALOR SETAR, 5 DISEMBER 2022: Delegasi  Nuklear Malaysia yang diketuai oleh YBrs. Dr. Rosli bin Darmawan telah mengadakan kunjungan balas ke Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA), Alor Setar, Kedah. Kunjungan balas ini merupakan rentetan lawatan kerja MADA ke Agensi Nuklear Malaysia yang telah diadakan pada 8 September 2022 lepas dengan tujuan untuk melihat sendiri peluang-peluang kerjasama yang ada di MADA terutamanya kemudahan-kemudahan teknologi serta penyelidikan dalam bidang nuklear yang boleh digunapakai bagi membantu dalam memperkembangkan industri pertanian di Kedah.

Kunjungan delegasi Nuklear Malaysia ini telah disambut oleh YBrs. Ir. Nik Kun Bin Nik Mat, Timbalan Pengurus Besar (Teknikal) serta ketua-ketua cawangan Unit MADA. Turut hadir semasa sesi kunjungan balas berkenaan, YBrs. Dr. Muhammad Rawi bin Mohamed Zin (Pengarah Kanan Program Pengurusan) serta pengarah-pengarah bahagian Nuklear Malaysia.

Sepanjang sesi interaksi serta perbincangan dua hala yang berlangsung di Dewan Syed Nahar ini,  pelbagai cadangan kajian serta skop kerjasama telah diutarakan di antaranya adalah berkaitan dengan pembangunan varieti padi baharu, kajian resapan empangan dan saluran utama, kajian bagi pemendapan empangan, penyelidikan dalam ketahanan produk makanan bagi sektor keusahawanan serta penyelidikan dalam mengurangkan pembiakan siput gondang di bendang yang menjadi salah satu faktor utama kemerosotan hasil tuaian padi di Kedah.