• PORTAL RASMI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Jidal Tengah

Jidal tengah (CT) merupakan tiub aluminium kosong bergarispusat dalam 3.38 cm yang dipenuhi air. CT terletak di bahagian tengah teras hingga ke platform reaktor (Rajah 6). CT digunakan untuk penyinaran sampel pada medan neutron yang lebih tinggi. Sampel yang ingin di sinarkan mestilah di masukkan ke dalam bekas yang kedap air. Walaubagaimanapun, air yang memenuhi ruang CT boleh dikeluarkan sekiranya penyinaran sampel di dalam keadaan kering hendak dilakukan.

Rajah 6: Jidal tengah