• MALAYSIAN NUCLEAR AGENCY (NUKLEAR MALAYSIA) OFFICIAL PORTAL

SCIENTIFIC ATTACHMENT TRAINEES INTERNATIONAL SECTOR 2019

Nama               : Encik Ashraful Haque

Jawatan           : Pengarah dan Ketua Jurutera

Jabatan            : Center for Research Reactor,

                            Atomic Energy Research Establishment, Bangladesh

Subjek/Tajuk   : Spent Fuel Storage Facility

Tempoh         : 15 May 2019 – 24 May 2019

 

Nama              : Dr. Md. Abdul Malek Soner

Jawatan           : Ketua Pegawai Sains

Jabatan            : Center for Research Reactor,

  Atomic Energy Research Establishment, Bangladesh

Subjek/Tajuk   : Spent Fuel Storage Facility

Tempoh           : 15 May 2019 – 24 May 2019

 

Nama               : Encik Mohammad Mezbah Uddin

Jawatan           : Pegawai Sains

Jabatan            : Center for Research Reactor,

  Atomic Energy Research Establishment, Bangladesh

Subjek/Tajuk   : Spent Fuel Storage Facility

Tempoh           : 15 May 2019 – 24 May 2019

 

Nama               : Encik Md. Rakibul Hasan

Jawatan           : Pegawai Sains

Jabatan            : Center for Research Reactor,

  Atomic Energy Research Establishment, Bangladesh

Subjek/Tajuk   : Spent Fuel Storage Facility

Tempoh           : 15 May 2019 – 24 May 2019