Di sini kami menyediakan maklumat tentang teknologi nuklear yang tepat dan betul dan digunakan secara aman di Malaysia terdiri daripada siri risalah umum, Warta Nuklear Malaysia, Laporan Tahunan dan sebagainya. Semua maklumat adalah benar sewaktu cetakan.


SENARAI PENERBITAN NUKLEAR MALAYSIA
List of Nuclear Malaysia's Publication

 
 

WARTA NUKLEAR MALAYSIA

  Agensi Nuklear Malaysia : Bidang Dan Fungsi Dalam Pembangunan Teknologi Nuklear Negara

Jilid 11 Bil 3 (Sep - Dis 2018)

Warta Nuklear Malaysia: Edisi Khas Sempena Minggu Sains Negara 2018

Jilid 11 Bil 2 (Mei - Ogos 2018)

Warta Nuklear Malaysia: Persaraan & Pelan Pengantian Pakar

Jilid 11 Bil 1 (Jan - Apr 2018)
       
   Warta Nuklear Malaysia: Projek Penyelidikan di Nuklear Malaysia 2017

Jilid 10: Bil 3

  Warta Nuklear Malaysia: 35 Tahun Reaktor TRIGA PUSPATI 1982 - 2017

Jilid 10: Bil 2

       Warta Nuklear Malaysia: Aplikasi Teknologi Nuklear

Jilid 10: Bil 1

 
       
  Warta Nuklear Malaysia: MOSTI Social Innovation (MSI)

Jilid 9: Bil 3

http://www.youblisher.com/p/1692657-WARTA-NUKLEAR-MALAYSIA-MSI/

Warta Nuklear Malaysia: Tokoh Peneraju Agensi Nuklear Malaysia

Jilid 9: Bil 2

Warta Nuklear Malaysia: Sokongan Teknikal Dalam Pembangunan & Penyelidikan

Jilid 9: Bil 1

       
  Warta Nuklear Malaysia: Program Outreach Nuklear Malaysia

Jilid 8 Bil.3

Warta Nuklear Malaysia: Radiasi Telefon Bimbit?

Jilid 8 Bil.2

Warta Nuklear Malaysia: Keselamatan & Kesihatan Sinaran di Tempat Kerja

Jilid 8 Bil.1

       
 

Warta Nuklear Malaysia: Kepakaran Nuklear Malaysia di Peringkat Antarabangsa

Jilid 7 Bil.3

Warta Nuklear Malaysia: Pengurusan Pengetahuan Nuklear Malaysia

Jilid 7 Bil.2

Warta Nuklear Malaysia : Pengkomersialan Teknologi

Jilid 7 Bil.1

http://www.youblisher.com/p/1047723-Warta-Nuklear-Malaysia-Jilid-7/ 

       
  NUCLEAR MALAYSIA IN THE NEWSSS
 

Nuclear Malaysia in the News 2018

Nuclear Malaysia in the News 2017

 
  Nuclear Malaysia in the News 2016

Nuclear Malaysia in the News 2015

 

Nuclear Malaysia in the News 2014

  Nuclear Malaysia in the News 2010

NM_NEWS2010 

   
  E-BOOK HARI PENGURUSAN PENGETAHUAN (KM)
 

E-Book Hari Pengurusan Pengetahuan (KM) 2016

E-Book Hari Pengurusan Pengetahuan (KM) 2014

 
   

 

 

  PENERBITAN LAIN
   Laporan Kajian Kepuasan Bekerja Warga Nuklear Malaysia 2017

 Laporan Kajian Kepuasan Bekerja     Warga Nuklear Malaysia 2015

         

 

 

Forum for Nuclear Cooperation in Asia

 

 

Guidelines For Good Ethical Practice In R&D

 
 

Lembar Bahasa

 

A Compendium of R&D on Nuclear Technology Applications in Agriculture & Bioscience (1984-2014)

 

 

Loji dan Kemudahan Agensi Nuklear Malaysia

Plant and Facilities Malaysian Nuclear Agency

 

 

 

 

Untuk maklumat lanjut dan permintaan salinan risalah, sila hubungi:
For further information and hardcopy version requirement, please contact:
 

Bahagian Pengurusan Maklumat

Blok 15, Kompleks Bangi,

43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA.

(u.p Pengarah BPM)


Tel: 603-8911 2000 Ext: 1036/1028

Request & Web Author

 

 

  Copyright 2016, Malaysian Nuclear Agency, Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia
Tel: (+603) 8911 2000 / 8925 0510; Fax: (+603) 8925 8262;

Security and Privacy Policy
Disclaimer The Government and Malaysian Nuclear Agency, MESTECC shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Malaysian Nuclear Agency, MESTECC.
Best Viewed using Internet Explore 7 and above, Mozilla Firefox 3.0, Safari and Chrome with 1024 x 768 resolution and above

Web Developer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

video korporat NM

 

Reaktor TRIGA PUSPATI

 

Kemudahan & Loji Nuklear Malaysia