Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Kebebasan Maklumat

Sekiranya anda memerlukan maklumat yang tidak dipaparkan di laman web ini, sila ajukan permohonan anda kepada Agensi Nuklear Malaysia melalui Borang Maklumbalas. Walau bagaimanapun, kebenaran mendedahkan maklumat adalah tertakluk kepada keputusan Ketua Jabatan dan peringkat keselamatan dokumen terperingkat.