Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Kenyataan Hakcipta

Hakcipta portal Agensi Nuklear Malaysia dan kandungan termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunan serta bahan-bahan ialah kepunyaan Kerajaan Malaysia kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar , dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, dihasilkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Agensi Nuklear Malaysia.