Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Program Latihan

Program Latihan Malaysia Nuklear terdiri daripada latihan umum, latihan dalam syarikat dan juga persidangan serta seminar dalam bidang nuklear teknologi berkaitan.

Nuklear Malaysia diamanahkan dengan peranan untuk melaksanakan program latihan dalam sektor-sektor di bawah untuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan, menggalakkan kesedaran keselamatan dan mebangunkan tenaga kerja pakar:

 • Keselamatan dan kesihatan sinaran
 • Keselamatan dan kesihatan persekitaran
 • Sinar- x perubatan
 • Penilaian tanpa musnah
 • Instrumentasi dan kejuruteraan
 • Techno-pengurusan
 • Latihan antarabangsa
 • Lain-lain bidang yang berkaitan

Semua program latihan sama ada latihan umum, program berasaskan kawasan dan agensi dibangunkan untuk memenuhi keperluan organisasi. Program-program ini adalah kos efektif dan mampu menangani isu-isu bagi kepentingan tertentu. Program latihan Nuklear Malaysia dijalankan oleh kumpulan fasilitator yang berkelayakan dan berpengalaman serta disokong oleh kemudahan yang lengkap. Program latihan sentiasa dikemaskini bergantung kepada perubahan keperluan peraturan yang berkaitan dan nasihat pakar tanpa menjejaskan kepentingan pelanggan. Nuklear Malaysia adalah:

 • Pusat latihan kelas A yang diluluskan HRDF (Reg. Kerajaan 0023)
 • Institusi latihan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan untuk insentif potongan dua kali
 • Diiktiraf sebagai Pusat Kecemerlangan Aktiviti Perlindungan Sinaran oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB)
 • Diiktiraf oleh JPK sebagai Pusat Latihan dan Peperiksaan  SKM.
 • Penyedia latihan dalam sinar-X perubatan  yang diiktiraf untuk program pembelajaran berterusan di sistem penggredan MMC-MMA
 • Pusat kemajuan kemahiran yang diluluskan oleh SME Corp Malaysia
 • Pusat Latihan Serantau dalam Perlindungan Sinaran dan Keselamatan Sisa oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA)
 • A Centre for CEP Points Training for Selected Courses Approved by Department of Occupational Safety and Health (DOSH)
 • A Centre Approved for Continuous Contractor Development (CCD) Points in Enhancement of Contractor Competency by Construction Industry Development Board (CIDB)

Prasarana latihan disokong oleh rangkaian lengkap makmal P&P dan lain-lain kemudahan sinaran utama yang menawarkan peluang untuk pendedahan langsung dalam pelbagai aplikasi melibatkan sinaran.

Pendaftaran mana-mana program latihan berjadual boleh dibuat melalui sistem dalam talian (http://trainingcentre.nuclearmalaysia.gov.my). Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat sebarang masalah dengan sistem, sila mendaftar melalui pilihan luar talian (Borang Pendaftaran) dengan menghantar e-mel atau faks ke alamat berikut.

 

Untuk maklumat lanjut, sila layari SISPA.