Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Bilangan Tempat Yang Ditawarkan

Bilangan tempat yang disediakan pada satu-satu masa bergantung kepada keupayaan, kesesuaian dan boleh diurus dengan mengambil kira aspek berikut:-

  • Pegawai penyelia yang ada
  • Bidang latihan atau penyelidikan yang diperlukan;
  • Kebolehgunaan alat dan kelengkapan;
  • Bentuk penyeliaan latihan atau penyelidikan yang mampu diberi;
  • Keselamatan dan kesihatan semasa latihan; dan
  • Tidak menjejaskan keutamaan Nuklear Malaysia