Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Bidang Pengajian

Bidang pengajian yang ditawarkan adalah dalam bidang penggunaan teknologi nuklear mengikut kelompok penyelidikan Nuklear Malaysia seperti berikut :-

 • Bahan termaju dan pembuatan termaju
 • Alam sekitar dan sisa
 • Radiofarmasi dan biofarmasi
 • Produk berasaskan biosumber semula jadi
 • Pengimejan perubatan
 • Tenaga boleh diperbaharui
 • Keutuhan loji dan struktur
 • Tanaman industri meliputi mutagenesis, bioteknologi tumbuhan, ornamental dan aspek agronomi
 • Polimer asli dan polimer sintetik
 • Pembangunan kejuruteraan meliputi reaktor penyelidikan
 • Keselamatan dan kesihatan sinaran
 • Penjanaan kuasa elektrik alternatif – kuasa nuklear
 • Nanoteknologi dan nanobahan
 • Kejuruteraan elektrik, elektronik, mekanikal dan mekatronik
 • Teknologi maklumat dan komunikasi