Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Statistik Khidmat Dalam Talian

2020

 
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1Laman Web542053494125248212276982656585546263657651474937
2eSSDL1914448250372234235318761878207517751862
3eClient3101290720802745631425451926822873225924982115

2019

 
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Portal 6226 5279 6348 6091 5449 4413 6182 3920 5713 6285 5801 4742
2. eClient 3228 2540 392 3307 3390 2027 3581 3130 2890      
3. eSSDL 1983 1637 1815 2014 2006 1282 1926          

2018

 
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Portal 6213 5816 9495 8038 6554 4497 5966 5862 5170 7009 6501 7731
2. eClient 3328 2532 3219 4302 2817 2998 3005 2756 2580 4394 3033  
3. eSSDL 2441 1810 2007 1909 1873 1492 2057 1919 1636 2580 1698  

 

2017

 
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Portal 6555 6615 8192 7043 6747 4704 6365 6965 6132 6091 5691 4958
2. eClient 3341 480 3792 3852 3291 2387 2991 3461 3460 3274 - -
3. eSEMS 27 15 1 1 3 0 5 4 1 0 3 4
4. eSSDL 2039 938 1953 1806 1930 1355 1752 2129 1826 2048 1909 1830

2016

 
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Portal 6933 6403 8835 7243 6622 8043 6825 5847 4412 6956 6557 5521
2. eClient 3281 2755 3436 3769 3440 3435 2517 3440 2829 3862 3397 2905
3. eSEMS 0 0 0 0 4 8 8 26 326 40 27 16
4. eSSDL 2065 2090 2777 2313 2076 2141 1501 1994 1777 1919 2230 1742
5. eTuition - 4 10 23 30 - - 1 1 - - -

2015

 
Perkhidmatan
Bilangan Transaksi
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1. Portal 10,417 9,248 9,669 9,758 8,345 9,944 12,499 14,598 14,767 12,948 6747 6526
2. eSSDL 1693 1293 1552 1673 1473 1949 1742 1833 1996 2298 1951 2088
3. equip 56 51 77 85 38 81 128 80 138 174 99 71
4. INIS Malaysia 42 30 25 55 30 34 36 39 40 29 35 31
5. eClient 3542 2840 3334 3053 2631 3017 2270 3122 3260 3120 3100 3098

2014

  Online System
No of Transaction
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1. Malaysian Nuclear Agency Portal 5508 6297 6571 6495 6328 6323 5505 6022 7640 7892 8464 7975
2. eSSDL 1580 1701 1881 1942 1777 1778 1648 1424 1373 1328 1606 1619

2014

No. Online System
No of Transaction
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1. Malaysian Nuclear Agency Portal 1039 5885 6785 6613
6494
6682
6516
5502
6358
6521
5893
6151
2. eSSDL 1429 1213 1486 1455
2162
1711
1863
1341
1733
1867
1603
1510

2014

>
No. Online System
No of Transaction
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1. Malaysian Nuclear Agency Portal 8467 8276 8908 7468 7587 7443 6304 5224 5931 6245 5987 5457
2. eSSDL 1772
1800 2048 1907 2162 1828 2094 1466 1693 1350 1347 1341