Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Misi dan Visi

VISI
Sains dan teknologi nuklear untuk penjanaan ilmu, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara.

 

MISI
Meneraju kecemerlangan dalam penyelidikan dan penggunaan teknologi nuklear untuk pembangunan lestari

 

OBJEKTIF
  • Menjana produk dan teknologi baru melalui penyelidikan dan inovasi berdasarkan agenda pembangunan negara
  • Mencapai pendapatan minimum 30% daripada bajet mengurus tahunan menerusi pemindahan dan pengkomersialan teknologi
  • Meningkatkan kecemerlangan organisasi melalui perancangan dan pengurusan berkualiti