web
  analytics

Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

 

 

AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Pusat Pembangunan Teknologi Sisa (WasTeC), Bahagian Teknologi Sisa dan Alam Sekitar dengan kerjasama Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) telah menganjurkan kursus latihan bertajuk "Regional Training Course On Management Options For Disused Sealed Radioactive Sources Of Category 3-5, Including A Practical Demonstration Of Conditioning Procedures" yang telah diadakan pada 7 – 11 Ogos 2017 di Agensi Nuklear Malaysia.

Kursus yang telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia iaitu YBhg. Dr. Mohd Ashhar B. Hj. Khalid ini telah disertai oleh 17 buah negara iaitu Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Sri Lanka, Syiria, Palestin, Yaman dan Malaysia. Keseluruhan jumlah peserta kursus adalah seramai 27 orang termasuk 5 orang peserta tempatan dan 2 orang pemerhati daripada Bahrain. Pengarah kursus yang bertanggung-jawab dalam menjayakan program ini adalah Dr. Mohd Zaidi bin Ibrahim, manakala pakar jemputan IAEA adalah Dr. Juan Carlos Benitez Navarro dari Santiago de Cuba, Cuba yang pengalaman di dalam bidang  Kimia Nuklear dan Kejuruteraan Nuklear.

Antara pengisian program yang telah dilaksanakan sepanjang 5 hari berkursus adalah:

 • Penerangan dan perbincangan keatas definisi dan jenis pengurusan punca sinaran terkedap (DSRS), kitaran hayat DSRS, pengurusan pilihan DSRS, permasalahan orphan sources serta perkongsian maklumat laporan negara para peserta berkaitan pengurusan DSRS.
 • Kerja-kerja amali yang berkaitan dengan pencirian, peleraian dan pengkapsulan DSRS mengikut prosedur
 • Pencerapan maklumat dan data ke dalam borang pencirian DSRS dan borang pengkondisian DSRS.

Kursus ini telah berjaya dilaksanakan mengikut objektif yang telah direncanakan iaitu untuk memberi tunjuk ajar kepada pengurus dan operator yang terlibat di dalam pengurusan sisa radioaktif di negara serantau khususnya pengurusan DSRS kategori 3 hingga 5. Selain daripada itu, antara outcome dari kursus ini adalah:

 • Pendedahan dan pengalaman kepada peserta mengendali DSRS kategori 3 hingga 5 secara “hands on”  melalui demonstrasi dan amali seperti pencirian, peleraian dan pengkapsulan DSRS mengikut prosedur.
 • Pendedahan sistem pengurusan maklumat data DSRS kepada peserta melalui borang pencirian dan borang pengkondisian DSRS.
 • Penyelesaian permasalahan dalam pengendalian dan pengurusan orphan sources.
 • Perkongsian maklumat laporan negara para peserta berkaitan pengurusan DSRS.


  

Pada 11 Ogos 2017 (Jumaat) yang lepas, telah berlangsung acara Larian Obor Sukan SEA Kuala Lumpur 2017 (KL2017), berpusat di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Agensi Nuklear Malaysia yang diwakili oleh Cik Haizum Ruzanna binti Sahar, Encik Sha Affandi Md. Aripin dan Puan Nor Azlina Nordin juga tidak terkecuali untuk turut bagi serta menjayakan misi kesukanan bersama-sama warga penjawat awam dari segenap jabatan kerajaan yang lain.

Antara kenamaan yang membawa obor tersebut adalah Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Dr. Ali Hamsa,  Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Zainal Rahim Seman; Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Tan Sri Dr. Mohd. Irwan Siregar Abdullah; Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Datuk Seri T. Subromaniam dan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat, Datuk Wan Mohd. Nor Ibrahim.

Larian Obor 2017 sejauh 8.3km tersebut telah bermula dari Dataran Gemilang, seterusnya melalui Bangunan Wisma Tani, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Masjid Putra, Dataran Putra, Bangunan Perdana Putra dan akhirnya tamat di Menara Kementerian Belia dan Sukan.


Special Seminar on Advanced NDT Technologies 2017 telah diadakan di Hotel Grand DarulMakmur, Kuantan, Pahang pada 1 dan 2 Ogos 2017. Seminar ini adalah anjuran bersama Persatuan Perlindungan Sinaran Malaysia (MARPA) dan Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia). Seminar yang julung kali ini diadakan ini telah mendapat sambutan yang mengalakkan dengan dihadiri oleh seramai lebih 80 peserta yang terdiri daripada pihak industri, universiti, dan kakitangan swasta dan kerajaan. Sebanyak 17 kertas yang terdiri daripada 4 kertas ucap utama dan 13 kertas kerja telah dibentangkan dalam seminar dua hari ini. Seminar ini dianjurkan untuk memenuhi kepentingan industri semasa dan menyediakan platform bagi menyebarkan maklumat mengenai aplikasi NDT termaju.

Objektif seminar ini adalah untuk menyebarkan maklumat berkenaan pemeriksaan NDT termaju semasa dan keperluan pada masa hadapan serta menyediakan prospek dan permintaan pasaran berkenaan aplikasi NDT termaju. Selain itu juga, perkongsian mengenai perkembangan semasa berkenaan sistem dan aplikasi NDT termaju serta pengalaman dan kepakaran pengamal dan pakar dalam bidang NDT termaju juga merupakan objektif seminar ini diadakan.

Seminar ini telah dirasmikan oleh Dato’ Dr. Zulkifli Mohamed Hashim, Pengarah Kanan, Program Pengkomersilan dan Perancangan Teknologi, Nuklear Malaysia mewakili Ketua Pengarah, Nuklear Malaysia. Sesi pameran turut diadakan semasa seminar ini berlangsung dengan melibatkan 9 booth yang mempamerkan peralatan NDT termaju. Pempamer terdiri daripada 9 buah syarikat iaitu SLH Metaltech Sdn Bhd, Gammatec ASEANA NDT Supplies Sdn Bhd, ZL Technologies Sdn Bhd, Altec Industrial & Engineering Supply Sdn Bhd, TNBR QATS Sdn Bhd, Advantech Alliance Sdn Bhd, ASIA NDE Sdn Bhd, Edaran Prestasi Sdn Bhd dan Rosen Asia Pasific.

Seminar ini secara rasminya telah ditutup oleh En. Mohd Sidek Othman, mewakili Persatuan Perlindungan Sinaran Malaysia (MARPA) pada 2 Ogos 2017.


SHAH ALAM, 10 Ogos 2017 – Agensi Nuklear Malaysia telah menjalin kerjasama strategik  dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM) dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D), penerbitan dan pendidikan serta pengkomersialan dalam bidang teknologi nuklear.

Tujuan utama kerjasama ini ialah menggunakan pengalaman secara bersama untuk meningkatkan kemahiran tenaga manusia dalam bidang teknologi nuklear, menggunakan kepakaran dan kemudahan yang ada di Nuklear Malaysia dan UiTM bagi mengendalikan projek yang bersangkutan dengan sains nuklear. Selain itu, menggunakan maklumat dan pengetahuan dalam bidang teknologi nuklear yang ditafsirkan sebagai berkepentingan bersama dan juga kepentingan negara. MoU ini juga mencerminkan langkah bijak kedua-dua pihak dalam meningkatkan dan menyebarluaskan penggunaan teknologi nuklear serta kefahaman mengenainya dinegara ini.

Sebagai dorongan kepada usaha kerjasama aktiviti penyelidikan, pendidikan, perundingan dan perkhidmatan antara UiTM dan Nuklear Malaysia, UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bersetuju membenarkan staf dan penyelidik Nuklear Malaysia menggunakan kemudahan peralatan penyelidikan dan kajian serta kemudahan perpustakaan dan rujukan jurnal yang terdapat di UiTM untuk mengembang dan mempromosikan bidang-bidang kerjasama tersebut terutamanya dalam bidang sains dan teknologi nuklear.

Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) antara Agensi Nuklear Malaysia dan UiTM telah diadakan di Dewan Annex, UiTM Shah Alam dengan diwakili oleh Dr. Mohd Ashhar Hj. Khalid, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia dan Prof. Emeritus Dato’ Dr Hassan Said, Naib Canselor UiTM.


Pada 31 Julai – 4Ogos 2017, Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) telah berjaya menganjurkan National E-Learning Training Course on Access and Application of International Monitoring System (IMS) Data and International Data Centre (IDC) Products, di Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor. Kursus latihan ini telah dihadiri oleh 15 peserta dari beberapa agensi kerajaan termasuk Lembaga Perlesenan Tenaga Atom, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara.

Objektif kursus latihan ini adalah untuk:

      i.        Meningkatkan pemahaman pengguna berdaftar Triti Pengharaman Menyeluruh Ujian Senjata Nuklear (CTBT) di Malaysia mengenai CTBT

     ii.        Membina keupayaan pengguna berdaftar CTBT mengenai akses dan aplikasi data IMS dan produk IDC

    iii.        Menyebarluas maklumat mengenai potensi penggunaan data IMS dan produk IDC untuk tujuan awam dan saintifik

Gambar Berkumpulan National E-Learning Training Course on Access and Application of International Monitoring System (IMS) Data and International Data Centre (IDC) Products, 31 Julai – 4Ogos 2017, Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor

Kursus latihan ini telah dirasmikan oleh YBhg Dato’ Dr Zulkifli Mohamed Hashim, Pengarah Kanan (Pengkomersilan), Nuklear Malaysia. Kursus latihan ini mengandungi sepuluh modul e-learning dan empat sesi praktikal. Daripada sesi modul e-learning, peserta telah didedahkan dengan maklumat mengenai CTBT, operasi IMS dan IDC, akses kepada data IMS dan produk IDC, manfaat pengunaan data IMS dan produk IDC untuk tujuan awam dan saintifik, serta kaedah asas menganalisis data gelombang menggunakan perisian Geotool.

Gambar semasa kursus latihan berlangsung

Kursus latihan ini telah berjaya menyebarluas maklumat dan berkongsi pengalaman mengenai keupayaan untuk mengakses dan menggunakan data IMS dan produk IDC. Kursus latihan ini juga merupakan sebahagian daripada aktiviti outreach Nuklear Malaysia sebagai Pihak Berkuasa Kebangsaan CTBT untuk mempromosi dan menyebarluas maklumat mengenai CTBT di kalangan pihak berkepentingan yang relevan di Malaysia.


Pada 24-26 Julai 2017 yang lepas, Agensi Nuklear Malaysia telah berjaya menganjurkan Seminar Sains & Teknologi Nuklear ke arah Agenda 2030 untuk Pembangunan Lestari di Malaysia, di Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor. Seminar ini telah dianjurkan oleh Nuklear Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dengan kerjasama Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) dan United Nation Country Team (UNCT) di Malaysia. Lebih 200 peserta telah menghadiri seminar ini termasuk dari agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, organisasi masyarakat sivil, sektor swasta dan agensi antarabangsa.

Objektif utama seminar ini adalah untuk menyediakan platform bagi menyebarkan maklumat mengenai peranan sains dan teknologi (S&T) nuklear dalam menyumbang kepada  Agenda 2030 untuk Pembangunan Lestari di Malaysia. Di samping itu, seminar ini juga akan mengenalpasti peluang dan cabaran serta menggariskan pendekatan inovatif dalam meningkatkan perlaksanaan S&T nuklear dalam mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Lestari. Seminar ini juga bertujuan untuk memperkukuh kerjasama dalam bidang S&T nuklear antara Nuklear Malaysia, pihak-pihak berkepentingan, IAEA dan sistem UN di Malaysia.

Foto Seminar  mengenai Sains & Teknologi Nuklear ke arah Agenda 2030 untuk Pembangunan Mapan di Malaysia, 24-26 Julai 2017, Nuklear Malaysia, Bangi, Selangor

 

Seminar ini telah dirasmikan oleh Dr Mohd Ashhar Hj Khalid, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia bagi pihak Datuk Seri Dr. Mohd Azhar Bin Haji Yahaya, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Penyerahan Plak IAEA Collaborating Centre (ICC) for Radiation Processing of Natural Polymer and Nano-Materialsdaripada IAEA kepada Nuklear Malaysia juga telah diadakan semasa sesi pembukaan. Seminar ini mengandungi tujuh sesi termasuk sesi mengenai Agenda 2030, sesi-sesi mengenai penggunaan teknologi nuklear dalam lima bidang, iaitu industri, tenaga, air & alam sekitar, perubatan & penjagaan kesihatan dan pertanian & makanan. Pembentang terdiri daripada pakar-pakar antarabangsa dan kebangsaan, ahli akademik dan wakil-wakil dari Jabatan-Jabatan Kerajaan.

Penyerahan Plak IAEA Collaborating Centre (ICC) for Radiation Processing of Natural Polymer and Nano-Materialsoleh En. Oscar Acuna, Ketua Bahagian Asia dan Pasifik, IAEA kepada Dr Mohd Ashhar Hj Khalid, Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, disaksikan oleh En. Asfaazam Kasbani, Penolong Wakil Residen (Program) UNDP Malaysia

Bacaan Lanjut


Pada 19 dan 20 Julai 2017, telah berlangsung Program Due Diligence Siri Kedua dan Technology Preview Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY) 2017. Selain Agensi Nuklear Malaysia, sebanyak 46 Agensi Kerajaan, Institut Penyelidikan Tinggi Awam dan Swasta, serta Institusi Penyelidikan Awam dan Swasta telah mengambil bahagian di dalam siri bengkel yang telah diadakan di Taman Teknologi Malaysia (TPM). Sementara itu, seramai 16 orang pegawai daripada Agensi Nuklear Malaysia terlibat sebagai sekretariat bagi membantu menjayakan program tersebut.

Bengkel Siri Kedua dan Technology Preview MCY 2017 yang dirasmikan oleh YB Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) ini merupakan kesinambungan bagi mewujudkan platform pertemuan di antara Rakan Strategik dan pemilik produk/teknologi. Justeru itu, sebagai pelengkap kepada inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia atau MCY 2017, penilaian produk/teknologi/perkhidmatan R&D yang dirancang untuk aktiviti pengkomersialan dari aspek permintaan atau ‘Demand Driven’ akan diberi perhatian khusus. Terdapat 25 produk/teknologi baharu yang bersedia untuk dipasarkan turut dipamerkan di dalam program ini. Malah menerusi Siri Due Diligence Siri Kedua, terdapat 69 produk telah dikenalpasti berpotensi untuk dikomersialkan dalam tahun 2017.


 

KEMUDAHAN PELUPUSAN LUBANG GEREK

Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) berfungsi sebagai pusat rawatan sisa radioaktif kebangsaan sejak tahun 1985. Antara sisa radioaktif yang diuruskan di pusat ini adalah punca radioaktif terkedap terpakai (DSRS). Sehingga hari ini kesemua sisa DSRS yang diterima dari seluruh Malaysia diuruskan secara penyimpanan di setor sementara (Interim Stor). Pada penghujung 2016, jumlah inventori sisa DSRS yang terdapat di setor sementara telah mencecah 12000 unit.  Oleh yang demikian, telah tiba masanya bagi Malaysia mempertimbangkan langkah pelupusan akhir bagi melupuskan sisa DSRS secara kekal, seterusnya dapat mengurangkan risiko bahaya yang dikaitkan dengan sisa tersebut.

 

borhole6

Punca Radioaktif Terkedap Terpakai (DSRS)

Setiap punca radioaktif terkedap mempunyai kekuatan atau keaktifan tertentu. Ciri khusus bagi  setiap punca radioaktif terkedap ini adalah separuh hayat, dimana secara semulajadi keaktifannya akan berkurang dengan pertambahan masa berdasarkan separuh hayat punca tersebut. Punca radioaktif yang telah mengalami penyusutan keaktifan ke tahap yang telalu rendah untuk sebarang aplikasi atau yang tidak lagi diperlukan perlu diuruskan dengan betul bagi mengelakkan sebarang bahaya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Antara punca radioaktif yang lazimnya digunakan di Malaysia ialah kobalt-60, strontium-90, cesium-137 dan radium-226.


Pilihan terbaik bagi pengurusan jangka pendek DSRS adalah dengan menyimpan punca radioaktif ini dalam fasiliti yang selamat dan terjamin atau dikembalikan semula kepada pembekal. Penyimpanan di dalam setor bagi tempoh yang  panjang sehingga beratus-ratus tahun didapati bukan satu pilihan yang terbaik kerana aktiviti ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Pakar mengiktiraf teknologi penyimpanan untuk jangka masa panjang yang selamat dan terjamin dengan pembinaan kemudahan pelupusan yang mampu menyimpan punca dengan nilai radioaktiviti yang tinggi dan mempunyai nilai separuh hayat yang panjang sehingga radioaktiviti menyusut ke tahap yang selamat. Pembinaan kemudahan pelupusan ini perlu dilaksanakan dengan segera atas sebab-sebab berikut:

borhole1

 

Apakah Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek (BDF) ?
Kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) telah diperkenalkan oleh oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) bagi membangunkan satu penyelesaian yang selamat, tetap dan kos efektif untuk pengurusan jangka panjang DSRS. BDF memenuhi piawaian keselamatan radiologi jangka panjang yang setaraf dengan mana-mana jenis pelupusan bahan radioaktif. Walaupun BDF direka dalam bentuk yang lebih ringkas dan melibatkan perbelanjaan yang rendah, kemudahan ini masih mampu memenuhi tahap keselamatan radiologi yang diperlukan setanding dengan mana-mana aktiviti yang melibatkan punca radioaktif.
BDF dibangunkan khas untuk menguruskan punca radioaktif dengan kuantiti yang sedikit tetapi masih mendatangkan bahaya, yang dihadapi oleh pelbagai negara.
Sistem BDF terdiri daripada:

 • Pembungkusan DSRS yang selamat oleh sel pengendalian mudah alih jarak jauh (mobile remote handling cell);
 • Pembungkusan bahan radioaktif dalam keluli tahan karat berkualiti tinggi;
 • Satu atau lebih lubang gerek, dengan 30-100 meter, untuk mengasingkan DSRS daripada persekitaran yang boleh diakses.

borhole2

Rajah Skematik Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek
(Sumber IAEA)

 

borhole3

Ilustrasi Keratan Rentas Lubang Gerek yang Digunakan untuk Pelupusan
(Sumber IAEA)

Bagaimana BDF berfungsi?

borhole4

Apa Kelebihan BDF ?

Kemudahan pelupusan lubang gerek mempunyai beberapa ciri-ciri yang meningkatkan keselamatan sisa, kos yang efektif, dan keselamatan fizikal. Sebagai contoh :

borhole4

Isu dan Cabaran:

Nuklear Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan operasi pembinaan dan perlaksanaan kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) berjalan menurut spesifikasi yang telah dirancang. Perkara ini dilaksanakan dengan mengenalpasti cabaran-cabaran yang hadir dalam setiap fasa perlaksaan projek supaya sebarang kemungkinan dapat diatasi lebih awal. Menjadi satu cabaran yang besar buat Malaysia apabila memilih untuk menjadi negara pertama yang melaksanakan teknologi pelupusan melalui kaedah BDF. Malaysia bakal dijadikan kayu pengukur bagi negara-negara yang turut terarah kepada teknologi pelupusan yang sama pada masa akan datang.

Isu yang melibatkan aspek keselamatan orang awam sentiasa menjadi keutamaan pihak Nuklear Malaysia dalam mereka bentuk kemudahan pelupusan ini. Para penyelidik terus komited untuk berterusan melakukan kajian penilaian keselamatan bersama bantuan pakar-pakar dari pelbagai negara, dengan sentiasa mengambil kira pandangan daripada semua pihak-pihak yang berkepentingan. Kewujudan perbezaan pendapat dari pelbagai pihak harus dikendalikan dengan berhati-hati oleh Nuklear Malaysia dalam memastikan usaha membina kemudahan lubang gerek menepati segala piawaian dan peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA).

Agensi Nuklear Malaysia
Tender Perihal Kerja Tarikh Tutup
SH.128/2017 KERJA-KERJA PEMBAIKAN PAIP LUARAN YANG BOCOR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-09-05 12:00:00.000
SH.122/2017 X0301060100170085 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN PENGGERUDIAN ALLUVIUM DAN ANALISA SAMPEL BAGI PENILAIAN SUMBER THORIUM DI KUALA KRAI, KELANTAN KEPADA AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-09-05 12:00:00.000
SH.124/2017 KERJA-KERJA MENAIKTARAF PENDAWAIAN ELEKTRIK MAKMAL BAHAGIAN TEKNOLOGI PEMPROSESAN SINARAN (BTS) DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA KOMPLEKS JALAN DENGKIL 2017-08-30 12:00:00.000
SH.119/2017 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) SET MEJA PUTARAN TOMOGRAFI UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-08-23 12:00:00.000
SH.121/2017 SEBUTHARGA BAGI PEMBEKALAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SATU (1) SET SISTEM PINTAR PEMANTAUAN RADIASI BAGI KERJA-KERJA LAPANGAN NUCLEONIC IMAGING SYSTEM YANG MENGGUNAKAN PUNCA SINARAN GAMMA DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-08-21 12:00:00.000
Keputusan Sebut Harga/Tender/e-Bidding/Rundingan Terus
Agensi Nuklear Malaysia
Radiation Protection Conference & Workshop 2017 di Kuantan, Pahang pada 27 - 30 November 2017

Persidangan kali ini bertemakan Safety and Secuirty without Compromise akan dihadiri peserta dalam kalangan profesional, para pegawai dan pekerja yang terlibat dengan penggunaan sinaran mengion dalam pelbagai sektor ekonomi baik di Malaysia mahupun Antarabangsa. Persidangan ini merupakan agenda tetap tahunan bagi pengamal keselamatan sinaran yang dianjurkan oleh Persatuan Perlindungan Sinaran Malaysia (MARPA) dengan kerjasama Nuklear Malaysia dan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sebagai organisasi yang juga terlibat sebagai Collaborator.

Muat Turun Borang Penyertaan


JADUAL LATIHAN BULANAN PUSAT LATIHAN AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Jadual Penggunaan RTP Nuklear Malaysia 2017

Klik disini untuk memaparkan jadual penggunaan RTP Agensi Nuklear Malaysia


Agensi Nuklear Malaysia

VIDEO KORPORAT AGENSI NUKLEAR MALAYSIA                         

APLIKASI TEKNOLOGI NUKLEAR DALAM INDUSTRI AUTOMOTIF

Awani

SPM - LINTAS LANGSUNG MESYUARAT AMM KE-48 [2 OGOS 2015]


SPM - KEPERLUAN MELAHIRKAN SAINTIS 2020 [3 JUN 2015]

Executive Focus: The Prospect Group Meeting With Nuclear Malaysia]

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 1

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 2

Awani

Challenges Faced by Technical & Scientific Support Organizations

Awani

Reaktor TRIGA PUSPATIGammaSpider: A New and Novel System to Detect Oleoresin in Standing Agarwood Trees

The Sterile Insect Techniques

Awani

SIT Mosquitoes

Awani

NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SECONDARY SCHOOLS (NST4SS), 2016

NUKLEAR CAMP: VENI, VEDI, VICI                                                 

HARI PENGURUSAN PENGETAHUAN (KM) 2016                         

Awani

Agensi Nuklear Malaysia
Sumber/Source : The Star
Muka surat/Page : 10
Tarikh/Date : 2 Ogos 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 5 Jun 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 21
Tarikh/Date : 5 Jun 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 5 Jun 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 7 Jun 2017

 

Sumber/ Source: www.massa.net.m
Pautan/ Link: http://www.massa.net.my/agensi-nuklear-malaysia-nuklear-malaysia/

Sumber/ Source: Borneo Post Online
Pautan/ Link: http://www.theborneopost.com/2017/04/18/malaysian-delegation-visits-china-to-study-its-nuclear-power-programme/
Tarikh/ Date: 18 April 2017

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 3
Tarikh/Date : 18 April 2017

 

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 30
Tarikh/Date : 5 April 2017

 

Sumber/Source : Kosmo
Muka surat/Page : 24
Tarikh/Date : 3 April 2017

 

Sumber/ Source: The Rakyat Post
Pautan/ Link: http://www.therakyatpost.com/news/2017/03/09/malaysia-can-gain-more-from-nuclear-power-technology/
Tarikh/ Date: 9 March 2017

Sumber/ Source: The Edge Markets
Pautan/ Link: http://www.theedgemarkets.com/my/article/malaysia-ready-decide-nuclear-power
Tarikh/ Date: 8 March 2017

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Daily Express
Muka surat/Page : http://www.dailyexpress.com.my/read.cfm?NewsID=2388
Tarikh/Date : 15 Jan 2017

 


 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 24
Tarikh/Date : 17 Jan 2017

 

Sumber/Source : Borneo Post
Muka surat/Page : -
Tarikh/Date : 7 Dis 2016

 

Sumber/Source : Sin Chew Daily
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Nan Yang Siang Pau
Muka surat/Page : B3
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : China Press
Muka surat/Page : A11
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 12 Okt 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 17 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 12
Tarikh/Date : 8 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai 2016

 

Sumber/Source : Sinar Harian
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai  2016

 

Sumber/Source : IAEA 60 Years
Muka surat/Page : 8 & 9
Tarikh/Date : Jun 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 28
Tarikh/Date : 1 Jun 2016

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 26 Mei 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 30 & 31
Tarikh/Date : 30 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 12 & 13
Tarikh : 8 Jun 2016

 

Sumber : The Star
Muka surat : 10
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Harian Metro
Muka surat : 26
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Kosmo
Muka surat : 50
Tarikh : 22 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 25
Tarikh : 12 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 13
Tarikh : 5 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 3
Tarikh : 27 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 2 & 3
Tarikh : 1 Feb 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka Surat : 10
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Berita Harian
Muka Surat : 6 & 7
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 6 & 7
Tarikh : 11 Jan 2016

 

Agensi Nuklear dan Proton jalin kerjasama penyelidikan


Bantu pengusaha industri kayu karas kenal pasti kehadiran oleoresin dalam pokok