web
    analytics

Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

 

 

AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Timbalan Ketua Pengarah dan Ketua Jabatan Sains Nuklear dan Aplikasi, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA), Mr. Aldo Malavasi telah mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia dari 10 hingga 12 Mei 2017. Fokus utama lawatan adalah untuk mengukuhkan program penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang berkaitan dengan sains dan teknologi nuklear antara Malaysia dan IAEA, terutamanya dalam sektor kesihatan dan pertanian.

Pada 10 Mei 2017, Mr Aldo Malavasi telah mengadakan lawatan ke Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) di Teluk Intan, Perak dan plot demonstrasi tanaman padi mutan di Tanjung Karang, Selangor.

Pada keesokan harinya, satu sesi bersama dengan pengurusan atasan Agensi Nuklear Malaysia telah diadakan untuk membincangkan langkah ke hadapan dalam mengukuhkan kerjasama di antara Malaysia dan IAEA dalam bidang sains dan aplikasi nuklear. Mr Malavasi juga telah mengambil peluang untuk melawat Kemudahan Rumah Hijau Gamma dan Kemudahan Pengeluaran Isotop di Agensi Nuklear Malaysia.

Mr Malavasi juga turut mengadakan mesyuarat dengan pihak berkepentingan di Institut Kanser Negara dan Pusat Perubatan Universiti Malaya. Sesi perbincangan semasa lawatan beliau ini adalah tertumpu kepada kerjasama bagi penggunaan teknik nuklear dalam sektor kesihatan.


Penganjuran Karnival Sains, Teknologi dan Inovasi (STI)mampu menyemarakkan STI ke arah penghasilan kekayaan, penjanaan ilmu dan kesejahteraan rakyat, membudayakan serta mengamalkan inovasi pada segenap lapisan masyarakat, selain menggalakkan pelajar mengambil jurusan sains dan teknologi, kata Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau ketika berucap merasmikan Karnival STI Tuaran.

Karnival STI Tuaran berlangsung selama tiga hari mulai 12 Mei 2017 di Dewan Seri Sulaman dan sekitar padang Tuaran disertai beberapa agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi antaranya Agensi Nuklear Malaysia, Agensi Remote Sensing Malaysia, Jabatan Standard Malaysia, Lembaga Perlesenan Tenaga Atom dan Mimos Berhad.

Menurut  Madius beliau yakin negara mampu mempertingkatkan kedudukan ekonomi ke tahap lebih baik selari dengan hasrat kerajaan untuk berada di kedudukan ke-20 dunia menjelang tahun 2050, sekiranya semua rakyat berganding bahu menyokong dan membudayakan inovasi di setiap lapisan masyarakat.

“Selain itu, Malaysia harus mampu menjana dan menguasai ilmu pengetahuan sains, teknologi dan matematik dalam usaha untuk memacu negara ke arah menjadi ‘scientifically advance country’. Oleh itu MOSTI akan melakukan pelbagai promosi untuk menggalakkan masyarakat mendekati dan mencintai STI,” katanya.

Di majlis yang sama beliau turut melancarkan Sistem Prasarana Komuniti Pintar (iCOMM) untuk merealisasikan daerah Tuaran yang terletak kira-kira 35 kilometer dari pusat bandar Kota Kinabalu, sebagai Bandar Pintar di Malaysia.

Pada hari terakhir Karnival STI Tuaran, gerai pameran Agensi Nuklear Malaysia turut menerima kunjungan Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Mohd Noor, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah.

 


Agensi Nuklear Malaysia telah menganjurkan Kursus Latihan Interregional Training Course on Stakeholder Communications Tools & Safety Aspects for the Uranium Production Cycle Activities pada 24-28 April 2017 di Hotel Cititel, Mid Valley, Kuala Lumpur.

Kursus ini telah dirasmikan oleh Dr. Mohd Ashhar Hj. Khalid, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia dan dihadiri oleh 57 orang peserta daripada 36 negara dari rantau Amerika Selatan, Afrika, Eropah dan Asia serta empat pakar dari Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA).

Tujuan utama kursus ini adalah untuk pertukaran dan perkongsian maklumat mengenai keselamatan dan aspek-aspek pengawalseliaan untuk aktiviti pengeluaran uranium dan untuk memberi maklumat mengenai pendekatan, mekanisma dan amalan-amalan yang sedia ada dalam komunikasi stakeholder semasa Kitaran Pengeluaran Uranium (UPC).

Dr.Mohd Ashhar pada ucapan perasmian melahirkan kepercayaan bahawa kursus ini adalah peluang yang baik untuk Nuklear Malaysia sebagai penganjur dan para peserta untuk belajar dan berkongsi pengetahuan dan kepakaran dengan pakar-pakar dan di antara mereka.

Beliau juga berharap, kursus ini boleh digunakan sebagai saluran untuk mewujudkan hubungan antara peserta untuk berkongsi maklumat dan pengalaman pada masa akan datang.


 

KEMUDAHAN PELUPUSAN LUBANG GEREK

Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) berfungsi sebagai pusat rawatan sisa radioaktif kebangsaan sejak tahun 1985. Antara sisa radioaktif yang diuruskan di pusat ini adalah punca radioaktif terkedap terpakai (DSRS). Sehingga hari ini kesemua sisa DSRS yang diterima dari seluruh Malaysia diuruskan secara penyimpanan di setor sementara (Interim Stor). Pada penghujung 2016, jumlah inventori sisa DSRS yang terdapat di setor sementara telah mencecah 12000 unit.  Oleh yang demikian, telah tiba masanya bagi Malaysia mempertimbangkan langkah pelupusan akhir bagi melupuskan sisa DSRS secara kekal, seterusnya dapat mengurangkan risiko bahaya yang dikaitkan dengan sisa tersebut.

 

borhole6

Punca Radioaktif Terkedap Terpakai (DSRS)

Setiap punca radioaktif terkedap mempunyai kekuatan atau keaktifan tertentu. Ciri khusus bagi  setiap punca radioaktif terkedap ini adalah separuh hayat, dimana secara semulajadi keaktifannya akan berkurang dengan pertambahan masa berdasarkan separuh hayat punca tersebut. Punca radioaktif yang telah mengalami penyusutan keaktifan ke tahap yang telalu rendah untuk sebarang aplikasi atau yang tidak lagi diperlukan perlu diuruskan dengan betul bagi mengelakkan sebarang bahaya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Antara punca radioaktif yang lazimnya digunakan di Malaysia ialah kobalt-60, strontium-90, cesium-137 dan radium-226.


Pilihan terbaik bagi pengurusan jangka pendek DSRS adalah dengan menyimpan punca radioaktif ini dalam fasiliti yang selamat dan terjamin atau dikembalikan semula kepada pembekal. Penyimpanan di dalam setor bagi tempoh yang  panjang sehingga beratus-ratus tahun didapati bukan satu pilihan yang terbaik kerana aktiviti ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Pakar mengiktiraf teknologi penyimpanan untuk jangka masa panjang yang selamat dan terjamin dengan pembinaan kemudahan pelupusan yang mampu menyimpan punca dengan nilai radioaktiviti yang tinggi dan mempunyai nilai separuh hayat yang panjang sehingga radioaktiviti menyusut ke tahap yang selamat. Pembinaan kemudahan pelupusan ini perlu dilaksanakan dengan segera atas sebab-sebab berikut:

borhole1

 

Apakah Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek (BDF) ?
Kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) telah diperkenalkan oleh oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) bagi membangunkan satu penyelesaian yang selamat, tetap dan kos efektif untuk pengurusan jangka panjang DSRS. BDF memenuhi piawaian keselamatan radiologi jangka panjang yang setaraf dengan mana-mana jenis pelupusan bahan radioaktif. Walaupun BDF direka dalam bentuk yang lebih ringkas dan melibatkan perbelanjaan yang rendah, kemudahan ini masih mampu memenuhi tahap keselamatan radiologi yang diperlukan setanding dengan mana-mana aktiviti yang melibatkan punca radioaktif.
BDF dibangunkan khas untuk menguruskan punca radioaktif dengan kuantiti yang sedikit tetapi masih mendatangkan bahaya, yang dihadapi oleh pelbagai negara.
Sistem BDF terdiri daripada:

  • Pembungkusan DSRS yang selamat oleh sel pengendalian mudah alih jarak jauh (mobile remote handling cell);
  • Pembungkusan bahan radioaktif dalam keluli tahan karat berkualiti tinggi;
  • Satu atau lebih lubang gerek, dengan 30-100 meter, untuk mengasingkan DSRS daripada persekitaran yang boleh diakses.

borhole2

Rajah Skematik Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek
(Sumber IAEA)

 

borhole3

Ilustrasi Keratan Rentas Lubang Gerek yang Digunakan untuk Pelupusan
(Sumber IAEA)

Bagaimana BDF berfungsi?

borhole4

Apa Kelebihan BDF ?

Kemudahan pelupusan lubang gerek mempunyai beberapa ciri-ciri yang meningkatkan keselamatan sisa, kos yang efektif, dan keselamatan fizikal. Sebagai contoh :

borhole4

Isu dan Cabaran:

Nuklear Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan operasi pembinaan dan perlaksanaan kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) berjalan menurut spesifikasi yang telah dirancang. Perkara ini dilaksanakan dengan mengenalpasti cabaran-cabaran yang hadir dalam setiap fasa perlaksaan projek supaya sebarang kemungkinan dapat diatasi lebih awal. Menjadi satu cabaran yang besar buat Malaysia apabila memilih untuk menjadi negara pertama yang melaksanakan teknologi pelupusan melalui kaedah BDF. Malaysia bakal dijadikan kayu pengukur bagi negara-negara yang turut terarah kepada teknologi pelupusan yang sama pada masa akan datang.

Isu yang melibatkan aspek keselamatan orang awam sentiasa menjadi keutamaan pihak Nuklear Malaysia dalam mereka bentuk kemudahan pelupusan ini. Para penyelidik terus komited untuk berterusan melakukan kajian penilaian keselamatan bersama bantuan pakar-pakar dari pelbagai negara, dengan sentiasa mengambil kira pandangan daripada semua pihak-pihak yang berkepentingan. Kewujudan perbezaan pendapat dari pelbagai pihak harus dikendalikan dengan berhati-hati oleh Nuklear Malaysia dalam memastikan usaha membina kemudahan lubang gerek menepati segala piawaian dan peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA).

Agensi Nuklear Malaysia
Tender Perihal Kerja Tarikh Tutup
SH.97/2017 KERJA-KERJA PEMBAIKAN ASPEK KESELAMATAN BANGUNAN REAKTOR SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-06-06 12:00:00.000
SH.87/2017 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) SET SISTEM KEBUK WASAP UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-06-01 12:00:00.000
SH.52/2017 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) PAKEJ PERISIAN SEKURITI UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-06-01 12:00:00.000
SH.85/2017 SEBUTHARGA BAGI MEREKABENTUK, MEMBIKIN, MENGUJI, MEMBEKAL, MENGHANTAR, SATU (1) SET PENGKOLIMAT BAGI DIFRAKTOMETER UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-06-01 12:00:00.000
SH.84/2017 X0301060100170055 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MODUL NIM UNTUK SANS (NIM MODULES FOR SANS) UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-06-01 12:00:00.000
T.03/2017 X0301060100170042 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) SET PENGESAN RADIOGRAFI INDUSTRI DIGITAL WAYARLES UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-05-31 12:00:00.000
SH.37/2017 X0301060100170049 SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN SERVIS DAN PENYENGGARAAN KOMPREHENSIF LAMINAR FLOW CLEAN BENCH & BIO-HAZARD CABINET SERTA PERALATAN-PERALATAN YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-05-30 12:00:00.000
SH.71/2017 PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KOMPREHENSIF KEMUDAHAN SISTEM PROJEKSI BAGI DEWAN, BILIK MESYUARAT, BILIK SEMINAR DAN BILIK-BILIK YANG BERKAITAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-05-30 12:00:00.000
SH.93/2017 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LARUTAN PIAWAI UNTUK MAKMAL DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-05-26 12:00:00.000
SH.94/2017 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UNTUK MAKMAL DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-05-26 12:00:00.000
Keputusan Sebut Harga/Tender/e-Bidding/Rundingan Terus
Agensi Nuklear Malaysia
JADUAL LATIHAN BULANAN PUSAT LATIHAN AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Jadual Penggunaan RTP Nuklear Malaysia 2017

Klik disini untuk memaparkan jadual penggunaan RTP Agensi Nuklear Malaysia


Agensi Nuklear Malaysia

VIDEO KORPORAT AGENSI NUKLEAR MALAYSIA                         

APLIKASI TEKNOLOGI NUKLEAR DALAM INDUSTRI AUTOMOTIF

Awani

SPM - LINTAS LANGSUNG MESYUARAT AMM KE-48 [2 OGOS 2015]


SPM - KEPERLUAN MELAHIRKAN SAINTIS 2020 [3 JUN 2015]

Executive Focus: The Prospect Group Meeting With Nuclear Malaysia]

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 1

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 2

Awani

Challenges Faced by Technical & Scientific Support Organizations

Awani

Reaktor TRIGA PUSPATIGammaSpider: A New and Novel System to Detect Oleoresin in Standing Agarwood Trees

The Sterile Insect Techniques

Awani

SIT Mosquitoes

Awani

NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SECONDARY SCHOOLS (NST4SS), 2016

NUKLEAR CAMP: VENI, VEDI, VICI                                                 

HARI PENGURUSAN PENGETAHUAN (KM) 2016                         

Awani

Agensi Nuklear Malaysia

Sumber/ Source: www.massa.net.m
Pautan/ Link: http://www.massa.net.my/agensi-nuklear-malaysia-nuklear-malaysia/

Sumber/ Source: Borneo Post Online
Pautan/ Link: http://www.theborneopost.com/2017/04/18/malaysian-delegation-visits-china-to-study-its-nuclear-power-programme/
Tarikh/ Date: 18 April 2017

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 3
Tarikh/Date : 18 April 2017

 

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 30
Tarikh/Date : 5 April 2017

 

Sumber/Source : Kosmo
Muka surat/Page : 24
Tarikh/Date : 3 April 2017

 

Sumber/ Source: The Rakyat Post
Pautan/ Link: http://www.therakyatpost.com/news/2017/03/09/malaysia-can-gain-more-from-nuclear-power-technology/
Tarikh/ Date: 9 March 2017

Sumber/ Source: The Edge Markets
Pautan/ Link: http://www.theedgemarkets.com/my/article/malaysia-ready-decide-nuclear-power
Tarikh/ Date: 8 March 2017

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Daily Express
Muka surat/Page : http://www.dailyexpress.com.my/read.cfm?NewsID=2388
Tarikh/Date : 15 Jan 2017

 


 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 24
Tarikh/Date : 17 Jan 2017

 

Sumber/Source : Borneo Post
Muka surat/Page : -
Tarikh/Date : 7 Dis 2016

 

Sumber/Source : Sin Chew Daily
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Nan Yang Siang Pau
Muka surat/Page : B3
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : China Press
Muka surat/Page : A11
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 12 Okt 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 17 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 12
Tarikh/Date : 8 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai 2016

 

Sumber/Source : Sinar Harian
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai  2016

 

Sumber/Source : IAEA 60 Years
Muka surat/Page : 8 & 9
Tarikh/Date : Jun 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 28
Tarikh/Date : 1 Jun 2016

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 26 Mei 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 30 & 31
Tarikh/Date : 30 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 12 & 13
Tarikh : 8 Jun 2016

 

Sumber : The Star
Muka surat : 10
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Harian Metro
Muka surat : 26
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Kosmo
Muka surat : 50
Tarikh : 22 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 25
Tarikh : 12 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 13
Tarikh : 5 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 3
Tarikh : 27 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 2 & 3
Tarikh : 1 Feb 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka Surat : 10
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Berita Harian
Muka Surat : 6 & 7
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 6 & 7
Tarikh : 11 Jan 2016

 

Agensi Nuklear dan Proton jalin kerjasama penyelidikan


Bantu pengusaha industri kayu karas kenal pasti kehadiran oleoresin dalam pokok