web
    analytics

Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

 

 

AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Sebanyak 37 agensi dari pelbagai institusi penyelidikan, universiti penyelidikan dan agensi pembangunan teknologi yang terlibat secara langsung dalam aktiviti R&D dan pembangunan teknologi  mengambil bahagian dalam  Bengkel Penilaian Upaya (Due Diligence) ke atas Produk R&D bagi Tahun Pengkormesialan Malaysia (MCY 2.0) 2017.

Bengkel anjuran MOSTI ini berlangsung selama 2 hari telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah pada 16 Mac 2017 di Dewan Tun Dr. Ismail, Agensi Nuklear Malaysia, Bangi. Turut hadir di majlis tersebut ialah Ketua Pengarah Nuklear Malaysia, Dr. Mohd Ashhar Hj. Khalid dan Setiausaha Bahagian Pemindahan Teknologi dan Pengkomersialan MOSTI, Dr. Nor Azlina binti Ariffin.


Agensi Nuklear Malaysia telah menerima lawatan delegasi daripada Malaysian South-South Association (MASSA) pada 2 Mac 2017.Lawatan ini telah disertai oleh 27 orang ahli MASSA iaitu sebuah organisasi perniagaan yang terdiri daripada ahli perniagaan Malaysia yang berminat untuk meneroka peluang perniagaan di pasaran baru muncul di negara-negara membangun.

Delegasi tersebut telah diberi taklimat oleh Dr. Mohd Ashhar Hj. Khalid, Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia dan turut disertai oleh pengurusan tertinggi serta pengarah-pengarah bahagian.

Lawatan tersebut diketuai oleh Pn. Ng Su Fun, Setiausaha Eksekutif, MASSA. Beliau bagi pihak delegasi melahirkan penghargaan di atas taklimat KPNM yang sangat bermaklumat dan juga lawatan serta taklimat di kemudahan Sinagama, kemudahan pemprosesan sinaran, kemudahan Gamma Green House dan Reaktor Triga PUSPATI (RTP).  Mereka banyak belajar dan sangat menghargai perkhidmatan yang disediakan oleh Agensi Nuklear Malaysia yang boleh dikongsi bersama dikalangan ahli MASSA. 


Pada 15 Februari yang lalu, pihak SMK Seri Mahkota, Kuantan, Pahang telah menjemput Agensi Nuklear Malaysia untuk mengadakan satu bengkel Pendidikan Radiasi untuk pelajar sekolah tersebut. Bengkel ini juga telah disertai oleh lima (5) buah sekolah lain yang berdekatan iaitu SMK Panglima Perang Tengku Muhammad, SMK Beserah, SMK Seri Panching, SMK Lepar Hilir dan SMK Teknik Kuantan. Seramai 120 orang pelajar telah terlibat, terdiri daripada pelajar Tingkatan 4, 5 dan 6 aliran sains. Penyelaras dari Nuklear Malaysia adalah Pn. Norzehan Ngadiron dibantu oleh En. Mohd Hafizal Yusof untuk sesi ceramah “Sinaran dan Aplikasi dalam Kehidupan”dan slot eksperimen “Kebuk Awan”, dan En. Nasaai Masngut untuk sesi eksperimen “Hakarun-kun”.

Bengkel ini diadakan bertujuan untuk memberi pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan sinaran dan aplikasinya  dalam kehidupan seharian. Bengkel bermula pada jam 8.30 am dan berakhir pada jam 1.30 pm.


 

KEMUDAHAN PELUPUSAN LUBANG GEREK

Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) berfungsi sebagai pusat rawatan sisa radioaktif kebangsaan sejak tahun 1985. Antara sisa radioaktif yang diuruskan di pusat ini adalah punca radioaktif terkedap terpakai (DSRS). Sehingga hari ini kesemua sisa DSRS yang diterima dari seluruh Malaysia diuruskan secara penyimpanan di setor sementara (Interim Stor). Pada penghujung 2016, jumlah inventori sisa DSRS yang terdapat di setor sementara telah mencecah 12000 unit.  Oleh yang demikian, telah tiba masanya bagi Malaysia mempertimbangkan langkah pelupusan akhir bagi melupuskan sisa DSRS secara kekal, seterusnya dapat mengurangkan risiko bahaya yang dikaitkan dengan sisa tersebut.

 

borhole6

Punca Radioaktif Terkedap Terpakai (DSRS)

Setiap punca radioaktif terkedap mempunyai kekuatan atau keaktifan tertentu. Ciri khusus bagi  setiap punca radioaktif terkedap ini adalah separuh hayat, dimana secara semulajadi keaktifannya akan berkurang dengan pertambahan masa berdasarkan separuh hayat punca tersebut. Punca radioaktif yang telah mengalami penyusutan keaktifan ke tahap yang telalu rendah untuk sebarang aplikasi atau yang tidak lagi diperlukan perlu diuruskan dengan betul bagi mengelakkan sebarang bahaya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Antara punca radioaktif yang lazimnya digunakan di Malaysia ialah kobalt-60, strontium-90, cesium-137 dan radium-226.


Pilihan terbaik bagi pengurusan jangka pendek DSRS adalah dengan menyimpan punca radioaktif ini dalam fasiliti yang selamat dan terjamin atau dikembalikan semula kepada pembekal. Penyimpanan di dalam setor bagi tempoh yang  panjang sehingga beratus-ratus tahun didapati bukan satu pilihan yang terbaik kerana aktiviti ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Pakar mengiktiraf teknologi penyimpanan untuk jangka masa panjang yang selamat dan terjamin dengan pembinaan kemudahan pelupusan yang mampu menyimpan punca dengan nilai radioaktiviti yang tinggi dan mempunyai nilai separuh hayat yang panjang sehingga radioaktiviti menyusut ke tahap yang selamat. Pembinaan kemudahan pelupusan ini perlu dilaksanakan dengan segera atas sebab-sebab berikut:

borhole1

 

Apakah Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek (BDF) ?
Kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) telah diperkenalkan oleh oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) bagi membangunkan satu penyelesaian yang selamat, tetap dan kos efektif untuk pengurusan jangka panjang DSRS. BDF memenuhi piawaian keselamatan radiologi jangka panjang yang setaraf dengan mana-mana jenis pelupusan bahan radioaktif. Walaupun BDF direka dalam bentuk yang lebih ringkas dan melibatkan perbelanjaan yang rendah, kemudahan ini masih mampu memenuhi tahap keselamatan radiologi yang diperlukan setanding dengan mana-mana aktiviti yang melibatkan punca radioaktif.
BDF dibangunkan khas untuk menguruskan punca radioaktif dengan kuantiti yang sedikit tetapi masih mendatangkan bahaya, yang dihadapi oleh pelbagai negara.
Sistem BDF terdiri daripada:

  • Pembungkusan DSRS yang selamat oleh sel pengendalian mudah alih jarak jauh (mobile remote handling cell);
  • Pembungkusan bahan radioaktif dalam keluli tahan karat berkualiti tinggi;
  • Satu atau lebih lubang gerek, dengan 30-100 meter, untuk mengasingkan DSRS daripada persekitaran yang boleh diakses.

borhole2

Rajah Skematik Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek
(Sumber IAEA)

 

borhole3

Ilustrasi Keratan Rentas Lubang Gerek yang Digunakan untuk Pelupusan
(Sumber IAEA)

Bagaimana BDF berfungsi?

borhole4

Apa Kelebihan BDF ?

Kemudahan pelupusan lubang gerek mempunyai beberapa ciri-ciri yang meningkatkan keselamatan sisa, kos yang efektif, dan keselamatan fizikal. Sebagai contoh :

borhole4

Isu dan Cabaran:

Nuklear Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan operasi pembinaan dan perlaksanaan kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) berjalan menurut spesifikasi yang telah dirancang. Perkara ini dilaksanakan dengan mengenalpasti cabaran-cabaran yang hadir dalam setiap fasa perlaksaan projek supaya sebarang kemungkinan dapat diatasi lebih awal. Menjadi satu cabaran yang besar buat Malaysia apabila memilih untuk menjadi negara pertama yang melaksanakan teknologi pelupusan melalui kaedah BDF. Malaysia bakal dijadikan kayu pengukur bagi negara-negara yang turut terarah kepada teknologi pelupusan yang sama pada masa akan datang.

Isu yang melibatkan aspek keselamatan orang awam sentiasa menjadi keutamaan pihak Nuklear Malaysia dalam mereka bentuk kemudahan pelupusan ini. Para penyelidik terus komited untuk berterusan melakukan kajian penilaian keselamatan bersama bantuan pakar-pakar dari pelbagai negara, dengan sentiasa mengambil kira pandangan daripada semua pihak-pihak yang berkepentingan. Kewujudan perbezaan pendapat dari pelbagai pihak harus dikendalikan dengan berhati-hati oleh Nuklear Malaysia dalam memastikan usaha membina kemudahan lubang gerek menepati segala piawaian dan peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA).

Agensi Nuklear Malaysia
Tender Perihal Kerja Tarikh Tutup
SH.32/2017 KERJA-KERJA PENYENGGARAAN PAPAN SUIS UTAMA DAN SSB SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-04-20 12:00:00.000
T.01/2017 X0301060100170014 TENDER BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) SET MANIPULATOR TUANHAMBA (MASTERSLAVE MANIPULATOR) UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-04-10 12:00:00.000
SH.07/2017 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMASANGAN SISTEM PAM RAWATAN AIR UNTUK KEGUNAAN KECEMASAN SISTEM PENYEJUKAN REAKTOR DI KOMPLEKS BANGI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-04-05 12:00:00.000
SH.29/2017 X0301060100170017 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT PENGERING BEKU (FREEZE DRYER) UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-04-05 12:00:00.000
SH.31/2017 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) BUAH HIGH-CURRENT FAST-CHARGING PULSE CAPACITOR UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-04-05 12:00:00.000
SH.31/2017 SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) BUAH HIGH-CURRENT FAST-CHARGING PULSE CAPACITOR UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-04-05 12:00:00.000
SH.15/2017 X0301060100170011 SEBUTHARGA BAGI MENYELENGGARA, MEMBAIKI, MENGUJI, MENUKAR ALAT GANTI ROSAK DAN MENTAULIAH SEMULA TANGKI KRIOGEN NITROGEN CECAIR BERKAPASITI 3000 LITER UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-03-30 12:00:00.000
Keputusan Sebut Harga/Tender/e-Bidding/Rundingan Terus
Agensi Nuklear Malaysia
JADUAL LATIHAN BULANAN PUSAT LATIHAN AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Agensi Nuklear Malaysia

VIDEO KORPORAT AGENSI NUKLEAR MALAYSIA                         

APLIKASI TEKNOLOGI NUKLEAR DALAM INDUSTRI AUTOMOTIF

Awani

SPM - LINTAS LANGSUNG MESYUARAT AMM KE-48 [2 OGOS 2015]


SPM - KEPERLUAN MELAHIRKAN SAINTIS 2020 [3 JUN 2015]

Executive Focus: The Prospect Group Meeting With Nuclear Malaysia]

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 1

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 2

Awani

Challenges Faced by Technical & Scientific Support Organizations

Awani

Reaktor TRIGA PUSPATIGammaSpider: A New and Novel System to Detect Oleoresin in Standing Agarwood Trees

The Sterile Insect Techniques

Awani

SIT Mosquitoes

Awani

NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SECONDARY SCHOOLS (NST4SS), 2016

NUKLEAR CAMP: VENI, VEDI, VICI                                                 

HARI PENGURUSAN PENGETAHUAN (KM) 2016                         

Awani

Agensi Nuklear Malaysia

Sumber/ Source: The Rakyat Post
Pautan/ Link: http://www.therakyatpost.com/news/2017/03/09/malaysia-can-gain-more-from-nuclear-power-technology/
Tarikh/ Date: 9 March 2017

Sumber/ Source: The Edge Markets
Pautan/ Link: http://www.theedgemarkets.com/my/article/malaysia-ready-decide-nuclear-power
Tarikh/ Date: 8 March 2017

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Daily Express
Muka surat/Page : http://www.dailyexpress.com.my/read.cfm?NewsID=2388
Tarikh/Date : 15 Jan 2017

 


 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 24
Tarikh/Date : 17 Jan 2017

 

Sumber/Source : Borneo Post
Muka surat/Page : -
Tarikh/Date : 7 Dis 2016

 

Sumber/Source : Sin Chew Daily
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Nan Yang Siang Pau
Muka surat/Page : B3
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : China Press
Muka surat/Page : A11
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 12 Okt 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 17 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 12
Tarikh/Date : 8 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai 2016

 

Sumber/Source : Sinar Harian
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai  2016

 

Sumber/Source : IAEA 60 Years
Muka surat/Page : 8 & 9
Tarikh/Date : Jun 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 28
Tarikh/Date : 1 Jun 2016

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 26 Mei 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 30 & 31
Tarikh/Date : 30 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 12 & 13
Tarikh : 8 Jun 2016

 

Sumber : The Star
Muka surat : 10
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Harian Metro
Muka surat : 26
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Kosmo
Muka surat : 50
Tarikh : 22 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 25
Tarikh : 12 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 13
Tarikh : 5 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 3
Tarikh : 27 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 2 & 3
Tarikh : 1 Feb 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka Surat : 10
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Berita Harian
Muka Surat : 6 & 7
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 6 & 7
Tarikh : 11 Jan 2016

 

Agensi Nuklear dan Proton jalin kerjasama penyelidikan


Bantu pengusaha industri kayu karas kenal pasti kehadiran oleoresin dalam pokok