web
    analytics

Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

 

 

AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Pada 19 dan 20 Julai 2017, telah berlangsung Program Due Diligence Siri Kedua dan Technology Preview Tahun Pengkomersialan Malaysia (MCY) 2017. Selain Agensi Nuklear Malaysia, sebanyak 46 Agensi Kerajaan, Institut Penyelidikan Tinggi Awam dan Swasta, serta Institusi Penyelidikan Awam dan Swasta telah mengambil bahagian di dalam siri bengkel yang telah diadakan di Taman Teknologi Malaysia (TPM). Sementara itu, seramai 16 orang pegawai daripada Agensi Nuklear Malaysia terlibat sebagai sekretariat bagi membantu menjayakan program tersebut.

Bengkel Siri Kedua dan Technology Preview MCY 2017 yang dirasmikan oleh YB Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) ini merupakan kesinambungan bagi mewujudkan platform pertemuan di antara Rakan Strategik dan pemilik produk/teknologi. Justeru itu, sebagai pelengkap kepada inisiatif Tahun Pengkomersialan Malaysia atau MCY 2017, penilaian produk/teknologi/perkhidmatan R&D yang dirancang untuk aktiviti pengkomersialan dari aspek permintaan atau ‘Demand Driven’ akan diberi perhatian khusus. Terdapat 25 produk/teknologi baharu yang bersedia untuk dipasarkan turut dipamerkan di dalam program ini. Malah menerusi Siri Due Diligence Siri Kedua, terdapat 69 produk telah dikenalpasti berpotensi untuk dikomersialkan dalam tahun 2017.


Keynote Address - YB Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau yang telah disampaikan semasa SIAP Conference: Shaping the Malaysian Industry for the 4th Industrial Revolution di UCSI University pada 23 Mei 2017.

SIAP Conference: Shaping the Malaysian Industry for the 4th Industrial Revolution.

 

 


Sempena menyambut 60 tahun Program Kerjasama Teknikal IAEA (Program TC), Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) telah menganjurkan persidangan International Conference on IAEA Technical Cooperation Programme: Sixty Years and Beyond-Contributing to Development. Persidangan yang diadakan pada 30 Mei – 1 Jun 2017 ini telah dihadiri oleh hampir 1,160 orang peserta, termasuk ketua-ketua negara dan pegawai tertinggi kerajaan dari 160 buah negara dan 27 pelbagai organisasi dan entiti.

Delegasi Malaysia terdiri daripada Dr Noriah Jamal, Dr Zulkafli Ghazali, Puan Bashillah Baharuddin, Dr Ilham Mukriz Zainal Abidin, Dato’ Dr Abdul Jalil Nordin (Universiti Putra Malaysia) dan En Chang Choy Chan (Wonderful Ebeam Cable Sdn Bhd. Turut hadir bersama delegasi Malaysia di majlis perasmian persidangan tersebut ialah TYT Duta Besar Malaysia ke Austria, Dato’ Adnan Othman.

Ketua Pengarah, IAEA  Mr Yukiya Amano dalam ucapan perasmiannya mengatakan bahawa selepas 60 tahun penubuhannya, IAEA telah memberi pertimbangan terhadap pelbagai pengajaran yang diperolehi melalui perkongsian sains dan teknologi nuklear dengan negara-negara membangun yang digunakan untuk tujuan keamanan. Beliau berpandangan bahawa pengajaran yang paling penting ialah sumbangan sains dan teknologi nuklear untuk pembangunan negara.

Sementara itu, dalam ucapan penutup Timbalan Ketua Pengarah dan Ketua Bahagian Kerjasama Teknikal IAEA, Mr Dazhu Yang menekankan sumbangan penting Pegawai Penghubung (NLO) dalam menjayakan program IAEA. Beliau menjelaskan NLO sebagai wakil Negara memainkan peranan yang penting bagi membolehkan IAEA memahami keperluan sesebuah negara serta berperanan untuk memaklumkan kerajaan dan pihak berkuasa seperti penguatkuasa nuklear, doktor dan saintis tentang sokongan yang disediakan oleh IAEA.

Malaysia telah membuat dua pembentangan iaitu dari Dato’ Abdul Jalil Nordin dari Universiti Putra Malaysia dengan pembentangan bertajuk Enhancing Cancer Management dan pembentangan bersama Dr Zulkafli Ghazali dari Nuklear Malaysia dan En Chang Choy Chan dari Wonderful Cable pada panel sesi Public-Private Partnerships.

Sepanjang persidangan ini, pameran hasil-hasil kejayaan dan success stories turut diketengahkan hasil dari jalinan kerjasama yang telah berjaya dicapai melalui program TC. Malaysia juga tidak melepaskan peluang ini dengan mempamerkan beberapa hasil penyelidikan yang dijalankan seperti Projek Smart Radiation Survey Meter, Projek Nuclear Malaysia Agronomy Package For High Yield Rice Production, Projek Radiation Compatible Thermoplastic Elastomer (TPE) Compounds For Healthcare Applications, Projek Radiocross Recycle Rubber For Diverse Sealing Applications, Projek Development Of Halogen Free-Flame Retardant Compounds For Radiation Cross-Linked Automotive Cable Applications, Projek Development of Grafted Banana Trunk Fibers for the Adsorption of Dyes dan Projek Synthesis amine type adsorbent using radiation induced graft polymerization of glycidyl methacrylate (GMA) grafted onto kenaf fiber.

Manakala, Regional Meeting for TC National Liaison Officers (NLOs) and National Representatives (NRs) telah diadakan pada 29 Mei 2017 dan 2 Jun 2017. Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh Dr Noriah Jamal dan Puan Bashillah Baharuddin.


 

KEMUDAHAN PELUPUSAN LUBANG GEREK

Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) berfungsi sebagai pusat rawatan sisa radioaktif kebangsaan sejak tahun 1985. Antara sisa radioaktif yang diuruskan di pusat ini adalah punca radioaktif terkedap terpakai (DSRS). Sehingga hari ini kesemua sisa DSRS yang diterima dari seluruh Malaysia diuruskan secara penyimpanan di setor sementara (Interim Stor). Pada penghujung 2016, jumlah inventori sisa DSRS yang terdapat di setor sementara telah mencecah 12000 unit.  Oleh yang demikian, telah tiba masanya bagi Malaysia mempertimbangkan langkah pelupusan akhir bagi melupuskan sisa DSRS secara kekal, seterusnya dapat mengurangkan risiko bahaya yang dikaitkan dengan sisa tersebut.

 

borhole6

Punca Radioaktif Terkedap Terpakai (DSRS)

Setiap punca radioaktif terkedap mempunyai kekuatan atau keaktifan tertentu. Ciri khusus bagi  setiap punca radioaktif terkedap ini adalah separuh hayat, dimana secara semulajadi keaktifannya akan berkurang dengan pertambahan masa berdasarkan separuh hayat punca tersebut. Punca radioaktif yang telah mengalami penyusutan keaktifan ke tahap yang telalu rendah untuk sebarang aplikasi atau yang tidak lagi diperlukan perlu diuruskan dengan betul bagi mengelakkan sebarang bahaya kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Antara punca radioaktif yang lazimnya digunakan di Malaysia ialah kobalt-60, strontium-90, cesium-137 dan radium-226.


Pilihan terbaik bagi pengurusan jangka pendek DSRS adalah dengan menyimpan punca radioaktif ini dalam fasiliti yang selamat dan terjamin atau dikembalikan semula kepada pembekal. Penyimpanan di dalam setor bagi tempoh yang  panjang sehingga beratus-ratus tahun didapati bukan satu pilihan yang terbaik kerana aktiviti ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi. Pakar mengiktiraf teknologi penyimpanan untuk jangka masa panjang yang selamat dan terjamin dengan pembinaan kemudahan pelupusan yang mampu menyimpan punca dengan nilai radioaktiviti yang tinggi dan mempunyai nilai separuh hayat yang panjang sehingga radioaktiviti menyusut ke tahap yang selamat. Pembinaan kemudahan pelupusan ini perlu dilaksanakan dengan segera atas sebab-sebab berikut:

borhole1

 

Apakah Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek (BDF) ?
Kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) telah diperkenalkan oleh oleh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) bagi membangunkan satu penyelesaian yang selamat, tetap dan kos efektif untuk pengurusan jangka panjang DSRS. BDF memenuhi piawaian keselamatan radiologi jangka panjang yang setaraf dengan mana-mana jenis pelupusan bahan radioaktif. Walaupun BDF direka dalam bentuk yang lebih ringkas dan melibatkan perbelanjaan yang rendah, kemudahan ini masih mampu memenuhi tahap keselamatan radiologi yang diperlukan setanding dengan mana-mana aktiviti yang melibatkan punca radioaktif.
BDF dibangunkan khas untuk menguruskan punca radioaktif dengan kuantiti yang sedikit tetapi masih mendatangkan bahaya, yang dihadapi oleh pelbagai negara.
Sistem BDF terdiri daripada:

  • Pembungkusan DSRS yang selamat oleh sel pengendalian mudah alih jarak jauh (mobile remote handling cell);
  • Pembungkusan bahan radioaktif dalam keluli tahan karat berkualiti tinggi;
  • Satu atau lebih lubang gerek, dengan 30-100 meter, untuk mengasingkan DSRS daripada persekitaran yang boleh diakses.

borhole2

Rajah Skematik Kemudahan Pelupusan Lubang Gerek
(Sumber IAEA)

 

borhole3

Ilustrasi Keratan Rentas Lubang Gerek yang Digunakan untuk Pelupusan
(Sumber IAEA)

Bagaimana BDF berfungsi?

borhole4

Apa Kelebihan BDF ?

Kemudahan pelupusan lubang gerek mempunyai beberapa ciri-ciri yang meningkatkan keselamatan sisa, kos yang efektif, dan keselamatan fizikal. Sebagai contoh :

borhole4

Isu dan Cabaran:

Nuklear Malaysia bertanggungjawab dalam memastikan operasi pembinaan dan perlaksanaan kemudahan pelupusan lubang gerek (BDF) berjalan menurut spesifikasi yang telah dirancang. Perkara ini dilaksanakan dengan mengenalpasti cabaran-cabaran yang hadir dalam setiap fasa perlaksaan projek supaya sebarang kemungkinan dapat diatasi lebih awal. Menjadi satu cabaran yang besar buat Malaysia apabila memilih untuk menjadi negara pertama yang melaksanakan teknologi pelupusan melalui kaedah BDF. Malaysia bakal dijadikan kayu pengukur bagi negara-negara yang turut terarah kepada teknologi pelupusan yang sama pada masa akan datang.

Isu yang melibatkan aspek keselamatan orang awam sentiasa menjadi keutamaan pihak Nuklear Malaysia dalam mereka bentuk kemudahan pelupusan ini. Para penyelidik terus komited untuk berterusan melakukan kajian penilaian keselamatan bersama bantuan pakar-pakar dari pelbagai negara, dengan sentiasa mengambil kira pandangan daripada semua pihak-pihak yang berkepentingan. Kewujudan perbezaan pendapat dari pelbagai pihak harus dikendalikan dengan berhati-hati oleh Nuklear Malaysia dalam memastikan usaha membina kemudahan lubang gerek menepati segala piawaian dan peraturan yang telah digariskan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA).

Agensi Nuklear Malaysia
Tender Perihal Kerja Tarikh Tutup
SH.115/2017 X0301060100170080 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH SATU (1) SET PENAIKTARAFAN SISTEM PEMEROLEHAN DATA HDCR (HDCR DATA ACQUISITION SYSTEM UPGRADING) UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-07-31 12:00:00.000
SH.73/2017 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN LOJI FARMASUTIKAL/ CLEANROOM SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA 2017-07-25 12:00:00.000
SH.92/2017 X0301060100170068 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENTAULIAH SATU (1) SET SISTEM PENYAHLEMBAPAN BERPUSAT (CENTRALIZED DEHUMIDIFIER SYSTEM) UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-07-25 12:00:00.000
SH.58/2017 X0301060100170079 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN LOGAM DAN PLASTIK BENGKEL UNTUK AGENSI NUKLEAR MALAYSIA (NUKLEAR MALAYSIA) 2017-07-25 12:00:00.000
Keputusan Sebut Harga/Tender/e-Bidding/Rundingan Terus
Agensi Nuklear Malaysia
Kursus Non-Destructive Testing Julai 2017

Bagi syarikat yang berminat untuk mendaftar boleh hubungi pegawai yang tertera seperti berikut:

Cik Wan Syazlin Wan Yunoh
Tel: 03 – 8911 2000  samb.  2607
017 - 911 4575 (bimbit)
Emel: wan_syazlin@nm.gov.my

Puan Harni Safina Haron
Tel: 03 – 8911 2000  samb.  2606
019 – 235 3824 (bimbit)
Emel: harni@nm.gov.my

Puan Nursyazwani Saaban
Tel: 03 – 8911 2000  samb.  2601
Emel: nursyazwani@nm.gov.my
 


Radiation Protection Conference & Workshop 2017 di Kuantan, Pahang pada 27 - 30 November 2017

Persidangan kali ini bertemakan Safety and Secuirty without Compromise akan dihadiri peserta dalam kalangan profesional, para pegawai dan pekerja yang terlibat dengan penggunaan sinaran mengion dalam pelbagai sektor ekonomi baik di Malaysia mahupun Antarabangsa. Persidangan ini merupakan agenda tetap tahunan bagi pengamal keselamatan sinaran yang dianjurkan oleh Persatuan Perlindungan Sinaran Malaysia (MARPA) dengan kerjasama Nuklear Malaysia dan Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB) sebagai organisasi yang juga terlibat sebagai Collaborator.

Muat Turun Borang Penyertaan


JADUAL LATIHAN BULANAN PUSAT LATIHAN AGENSI NUKLEAR MALAYSIA

Jadual Penggunaan RTP Nuklear Malaysia 2017

Klik disini untuk memaparkan jadual penggunaan RTP Agensi Nuklear Malaysia


Agensi Nuklear Malaysia

VIDEO KORPORAT AGENSI NUKLEAR MALAYSIA                         

APLIKASI TEKNOLOGI NUKLEAR DALAM INDUSTRI AUTOMOTIF

Awani

SPM - LINTAS LANGSUNG MESYUARAT AMM KE-48 [2 OGOS 2015]


SPM - KEPERLUAN MELAHIRKAN SAINTIS 2020 [3 JUN 2015]

Executive Focus: The Prospect Group Meeting With Nuclear Malaysia]

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 1

Awani

INPRO: International Project On Innovative Nuclear Reactors an Fuel Cycles - Video 2

Awani

Challenges Faced by Technical & Scientific Support Organizations

Awani

Reaktor TRIGA PUSPATIGammaSpider: A New and Novel System to Detect Oleoresin in Standing Agarwood Trees

The Sterile Insect Techniques

Awani

SIT Mosquitoes

Awani

NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR SECONDARY SCHOOLS (NST4SS), 2016

NUKLEAR CAMP: VENI, VEDI, VICI                                                 

HARI PENGURUSAN PENGETAHUAN (KM) 2016                         

Awani

Agensi Nuklear Malaysia
Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 5 Jun 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 21
Tarikh/Date : 5 Jun 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 5 Jun 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 7 Jun 2017

 

Sumber/ Source: www.massa.net.m
Pautan/ Link: http://www.massa.net.my/agensi-nuklear-malaysia-nuklear-malaysia/

Sumber/ Source: Borneo Post Online
Pautan/ Link: http://www.theborneopost.com/2017/04/18/malaysian-delegation-visits-china-to-study-its-nuclear-power-programme/
Tarikh/ Date: 18 April 2017

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 3
Tarikh/Date : 18 April 2017

 

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 30
Tarikh/Date : 5 April 2017

 

Sumber/Source : Kosmo
Muka surat/Page : 24
Tarikh/Date : 3 April 2017

 

Sumber/ Source: The Rakyat Post
Pautan/ Link: http://www.therakyatpost.com/news/2017/03/09/malaysia-can-gain-more-from-nuclear-power-technology/
Tarikh/ Date: 9 March 2017

Sumber/ Source: The Edge Markets
Pautan/ Link: http://www.theedgemarkets.com/my/article/malaysia-ready-decide-nuclear-power
Tarikh/ Date: 8 March 2017

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 19
Tarikh/Date : 13 Februari 2017

 

Sumber/Source : Daily Express
Muka surat/Page : http://www.dailyexpress.com.my/read.cfm?NewsID=2388
Tarikh/Date : 15 Jan 2017

 


 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 24
Tarikh/Date : 17 Jan 2017

 

Sumber/Source : Borneo Post
Muka surat/Page : -
Tarikh/Date : 7 Dis 2016

 

Sumber/Source : Sin Chew Daily
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Nan Yang Siang Pau
Muka surat/Page : B3
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : China Press
Muka surat/Page : A11
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 30 Nov 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 20
Tarikh/Date : 12 Okt 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 33
Tarikh/Date : 17 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 12
Tarikh/Date : 8 Ogos 2016

 

Sumber/Source : Harian Metro
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai 2016

 

Sumber/Source : Sinar Harian
Muka surat/Page : 41
Tarikh/Date : 18 Julai  2016

 

Sumber/Source : IAEA 60 Years
Muka surat/Page : 8 & 9
Tarikh/Date : Jun 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 28
Tarikh/Date : 1 Jun 2016

 

 

Sumber/Source : Utusan Malaysia
Muka surat/Page : 14
Tarikh/Date : 26 Mei 2016

 

Sumber/Source : Berita Harian
Muka surat/Page : 30 & 31
Tarikh/Date : 30 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 12 & 13
Tarikh : 8 Jun 2016

 

Sumber : The Star
Muka surat : 10
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Harian Metro
Muka surat : 26
Tarikh : 19 Mei 2016

 

Sumber : Kosmo
Muka surat : 50
Tarikh : 22 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 25
Tarikh : 12 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 13
Tarikh : 5 Apr 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 3
Tarikh : 27 Mac 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 2 & 3
Tarikh : 1 Feb 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka Surat : 10
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Berita Harian
Muka Surat : 6 & 7
Tarikh : 15 Jan 2016

 

Sumber : Utusan Malaysia
Muka surat : 6 & 7
Tarikh : 11 Jan 2016

 

Agensi Nuklear dan Proton jalin kerjasama penyelidikan


Bantu pengusaha industri kayu karas kenal pasti kehadiran oleoresin dalam pokok