Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Kepakaran

Senarai Kepakaran Pengawai Penyelidik di Agensi Nuklear Malaysia

Nama
Jawatan/Gred
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran
MOHD. ASHHAR B. HJ. KHALID (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (-)
MSc (Instrument Design And Application)
PhD (Electrical Engineering: Control & Instrumentation)
1-Instrumentasi dan Kemudahan Nuklear
2-Automasi dan Instrumentasi
DAHLAN BIN HJ. MOHD (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (Kimia)
MSc (Chemical Spectroscopy)
PhD (Kimia)
1-Sintesis dan Pematangan Sinaran
2-Adunan Polimer dan Komposit
3-Teknologi Penyinaran
ABDUL MUIN BIN ABDUL RAHMAN (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (Electrical & Electronic Engineering)
MSc (Data Telecommunications and Network)
PhD (ICT-Networked Applications)
1-Information Technology
2-Information and Knowledge Management
3-International Nuclear Relation
NIK GHAZALI B. NIK SALLEH (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (Kimia)
Dip (-)
MSc (Analytical Chemistry)
PhD (Radiation Curing Science)
1-Sintesis dan Pematangan Sinaran
2-Teknologi Nano
3-Bahan Termaju / Polimer Komposit
ZULKAFLI BIN GHAZALI (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (Kimia)
MSc (Petrochemical & Hydrocarbon Chemistry)
PhD (Polymer Science & Technology)
1-Modifikasi Sinaran Polimer
2-Adunan Polimer dan Komposit
KHAIRUDDIN BIN ABDUL RAHIM (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (Biological SCIENCES)
MSc (Soil Microbiology)
PhD (Soil Science)
1-Mikrobiologi Alam Sekitar
2-Pengurusan Agro
ZULKIFLI BIN MOHAMED HASHIM DATO' (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (Sains Nuklear)
MSc (Radiation Chemistry)
PhD (Physical Chemistry)
1-Pengeluaran Radioisotop dan Radiofarmasiutikal

MOHD ABD WAHAB BIN YUSOF (DR)

PEGAWAI PENYELIDIK

GRED UTAMA (C)

BSc (Sains Nuklear)
MSc (Environmental Engineering)
PhD (Civil Engineering)
1-Pengurusan Sisa
2-Teknologi Perlindungan Alam Sekitar
3-Fizik
MOHD SIDEK OTHMAN PEGAWAI PENYELIDIK Q54 Master of Science in Industrial Engineering-Engineering Management 1-Pemprosesan Radiasi
2-Pengurusan Sistem Bersepadu
3-Kejuruteraan Sinaran
AHAMAD SAHALI B. MARDI PEGAWAI PENYELIDIK Q54 Master Nuclear Science (Agrochemical). 1-Agrikultur
2-Teknik Penyurih dalam Tanah-Tumbuhan
3-Pengkomersilan
 MOHAMAD PAUZI BIN ISMAIL (DR) PEGAWAI PENYELIDIK Q54

PhD (Kejuruteraan Struktur dan Awam),
MSc (Non destructive Testing),
BSc (Fizik)

Sijil Kemahiran Malaysia NDT tahap 3

1-Ujian Tanpa Musnah
2-Perlindungan Sinaran - perkiraan rekabentuk perisai
3-Teknologi Konkrit

4-Penilai Teknikal -MS ISO 17020, MS ISO 17025, MS ISO 17043