Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Kepakaran

Senarai Kepakaran Pengawai Penyelidik di Agensi Nuklear Malaysia

Nama
Jawatan/Gred
Kelayakan Akademik
Bidang Kepakaran
Dr. Abdul Muin Bin Abdul Rahman

Pegawai Penyelidik Gred Utama (C)

BEng (Kejuruteraan Elektrik & Elektronik)
MSc (Telekomunikasi Data dan Rangkaian)
PhD (TMK - Aplikasi Rangkaian)

1-Teknologi Maklumat

2-Pengurusan Maklumat dan Pengetahuan
3-Hubungan Nuklear Antarabangsa

Dr. Zulkafli Bin Mohamed Hashim

Pegawai Penyelidik Gred Utama (C)

BSc (Sains Nuklear)
MSc (Sinaran Kimia)
PhD (Kimia Fizikal)
1-Pengeluaran Radioisotop dan Radiofarmasiutikal

Dr. Mohd Abd. Wahab Bin Yusof Pegawai Penyelidik Gred Utama (C) BSc (Sains Nuklear)
MSc (Kejuruteraan Alam Sekitar)
PhD (Kejuruteraan awam )
1-Pengurusan Sisa
2-Teknologi Perlindungan Alam Sekitar
3-Fizik
Dr. Noriah Binti Jamal

Pegawai Penyelidik Gred Utama (C)

BSc (Sains Nuklear)
MSc (Sains Perubatan)
PhD (Fizik Perubatan)
1-Fizik Perubatan
2-Teknologi Radioisotop dan Dosimetri

Dr. Wan Saffiey Bin Hj. Wan Abdullah

Pegawai Penyelidik Gred Utama (C)

BSc (Fizik)
MSc (Fizik)
PhD (Kejuruteraan Mekanikal)

1-Teknologi Laser

Dr. Shafii Bin Khamis

Pegawai Penyelidik

BSc (Teknologi Perubatan Nuklear)
Dip (Sains)
MSc (Radiofarmasi)
PhD (Radiofarmakologi)

1-Teknik Perubatan Nuklear
2-Teknologi Radioteraputikal bagi Terapi Sasaran Kanser
3-Teknologi Farmaseutikal

Dr. Shukri Bin Mohd

Pegawai Penyelidik

BSc (Fizik)
MSc (Sains dan Kejuruteraan Bahan)
PhD (Kejuruteraan Mekanikal)

1-Ujian Tanpa Musnah
2-Integriti Struktur dan Bahan

Dr. Siti A’iasah Binti Hashim

Pegawai Penyelidik

BEng (Kejuruteraan Elektrik)
PhD (Fizik Gunaan – Kawalan Pencemaran)

1-Teknologi Pemecut

Dr. Abdul Rahim Bin Harun

Pegawai Penyelidik

BSc (Pertanian)
MSc (Genetik Gunaan)
PhD (Genetik)

1-Teknologi penyurih radioisotop dalam hubungan tanah tanaman
2-Pengurusan Agroekosistem

Dr. Chantara Thecy a/p Ratnam

Pegawai Penyelidik

BSc (Sains dan Teknologi Polimer)
MSc (Sains dan Teknologi Polimer)
PhD (Sains dan Teknologi Polimer)

1-Bahan Termaju
2-Komposit Polimer

Mohd Sidek Bin Othman

Pegawai Penyelidik

BEng (Kejuruteraan Elektrik)

MSc (Kejuruteraan Industri-Pengurusan Kejuruteraan)
1-Pemprosesan Radiasi
2-Pengurusan Sistem Bersepadu
3-Kejuruteraan Sinaran
Ahamad Sahali Bin Mardi

Pegawai Penyelidik

BSc (Agronomi)

MSc (Agrokimia)
1-Agrikultur
2-Teknik Penyurih dalam Tanah-Tumbuhan
3-Pengkomersilan