Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

DENGKIL, 8 MAC 2018 - Nuklear Malaysia telah mengambil inisiatif dengan mengadakan Bengkel Penyediaan Input Success Story Nuklear Malaysia di  Pusat Latihan Nuklear Malaysia. Bengkel yang diadakan pada 7 Mac 2018 itu telah dihadiri oleh setiap wakil bahagian bagi menyumbang idea dan bahan artikel untuk Input Success Story Nuklear Malaysia.

Seramai 10 orang peserta telah menyertai bengkel yang dianjurkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) ini. Program ini diadakan dengan matlamat mengumpul dan memurnikan bahan artikel untuk memenuhi keperluan input Success Story Nuklear Malaysia. Sepanjang program ini, peserta diberi pendedahan tentang kaedah penulisan dan saling berbincang dengan penulis lain untuk memurnikan artikel yang dihasilkan.

Bengkel ini turut menjalankan sesi coaching dan mentoring kepada setiap peserta. Dalam masa yang sama, Dr. Muhammad Rawi Mohamed Zin selaku Editor Jawatankuasa Penerbitan, turut hadir bagi menyumbangkan idea beliau di samping memurnikan bahan artikel yang disumbangkan oleh setiap wakil bahagian.