Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

BANGI, 6 MAC 2018 – Nuklear Malaysia menganjurkan Seminar Aplikasi Teknologi Nuklear dalam Forensik bertempat di Bilik Seminar, Agensi Nuklear Malaysia pada 27 Februari 2018. Objektif penganjuran seminar ini adalah untuk memperkenal dan mempromosikan aplikasi teknik nuklear, kepakaran dan kemudahan dalam sains forensik kepada agensi berkaitan demi kepentingan negara. Selain itu, ianya dapat membantu meningkatkan kefahaman peserta mengenai kaedah forensik dengan menggunakan teknik nuklear, di samping mewujudkan rangkaian kerjasama antara Nuklear Malaysia dengan agensi berkaitan khusus dalam bidang sains forensik.

Perasmian seminar telah disempurnakan oleh Timbalan Ketua Pengarah (Teknikal), Dr. Abdul Muin Abdul Rahman. Program ini disertai oleh 15 buah agensi iaitu Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA), Makmal Forensik Bukit Aman, Institut Perubatan Forensik Negara, Jabatan Muzium Negara, STRIDE,  Hospital Angkatan Tentera, Kementerian Pertahanan Negara, Jabatan Kimia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Majlis Keselamatan Negara, Pusat Forensik Imigresen, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan serta Jabatan Kastam Malaysia dengan penyertaan seramai 42 orang peserta.

Antara pengisian seminar yang disampaikan oleh enam orang penyelidik Nuklear Malaysia adalah Aplikasi Neutron Activation Analysis (NAA) dalam Sains Forensik, Aplikasi Neutron dan X-Ray Radiography (NR), Aplikasi Ground Penetrating Radar (GPR) dalam Mengesan Lokasi Bahan Bukti Tertanam, Aplikasi Small Angle X-rays Scattering (SAXS), Pengenalan kepada Forensik Nuklear dan Possible Non Destructive Testing Method for Forensic.

Seminar diakhiri dengan membawa para peserta melawat kemudahan reaktor TRIGA PUSPATI dan Makmal NAA Agensi Nuklear Malaysia.