Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

BANGI, 5 MAC 2018 – Agensi Nuklear Malaysia menerima kunjungan Ketua Pengarah National Agricultural Research Organisation (NARO), Uganda Dr. Ambrose Agona bersama  8 orang delegasi yang turut disertai oleh Pesuruhjaya Tinggi  Uganda ke Malaysia TYT Dorothy Samali Hyuha.

Lawatan ini diaturkan oleh Syarikat Enviro Clean Energy Sdn. Bhd. (ECESB) yang memasarkan produk Oligochitosan di Uganda hasil kerjasama dengan Agensi Nuklear Malaysia yang sedang mendapat sambutan baik di sana. Pihak ECESB sedang dalam perbincangan agar input pertanian ini dapat dijadikan input subsidi di Uganda.

Delegasi NARO bersama delegasi ECESB seramai 10 orang telah mengadakan perbincangan bersama Ketua Pengarah Agensi Nuklear Malaysia, Datuk Dr. Mohd Ashhar Hj. Khalid, berkaitan peluang mengadakan kerjasama dalam bidang pembangunan dan pengkomersilan teknologi dan inovasi.

Ketua Pengarah NARO dalam ucapannya berkata "Ia adalah satu pengalaman yang indah untuk belajar, dan belajar semula bagaimana teknologi digunakan dengan berkesan untuk transformasi sosio-ekonomi. Kami mengharapkan kerjasama dan perkongsian yang lebih baik dalam pembangunan dan pengkomersialan teknologi dan inovasi ".

Manakala TYT Dorothy S. Hyuha pula berharap lebih banyak kerjasama dua hala  antara Malaysia dan Uganda terutamanya dalam bidang pemindahan pengetahuan teknikal saintifik nuklear.

Delegasi tersebut juga telah dibawa melawat ke Makmal Mikrobiologi I, Makmal Emission Spectometry,  Bahagian Agroteknologi dan Biosains, Loji Raymintex dan Loji Bioreaktor.