Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

SALAK TINGGI, 1 MAC 2018  - Kumpulan Metrologi Sinaran (KMS), Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Sinaran telah mengadakan lawatan teknikal ke Institut Metrologi Kebangsaan Malaysia (NMIM) di Bandar Baru Salak Tinggi, Selangor baru-baru ini. Lawatan ini telah disertai oleh 23 orang staf KMS termasuk lima orang pelatih latihan industri daripada Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Johor Bahru.

Lawatan ini dilihat sangat penting bagi mengeratkan hubungan dua hala antara Nuklear Malaysia dan NMIM yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh International Bureau of Weights and Measures (BIPM) dalam pelbagai bidang metrologi di Malaysia.

Rombongan lawatan ini telah dibawa ke makmal standard seperti makmal tentukuran tekanan udara, makmal tentukuran suhu, makmal tentukuran panjang, makmal tentukuran kelembapan udara dan makmal tentukuran pH. Melalui lawatan ini, kakitangan KMS telah dapat melihat dan mempelajari teknik tentukuran peralatan pengukuran yang digunakan di Nuklear Malaysia selain berkongsi maklumat tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh Nuklear Malaysia.

Secara keseluruhannya, lawatan teknikal ini dilihat telah berjaya mencapai objektifnya dalam meningkatkan ilmu pengetahuan peserta dalam membangunkan makmal standard metrology. Aspek ini sekaligus dapat meningkatkan tahap kompetensi mereka selaras dengan keperluan MS ISO/IEC 17025.