Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

BANGI, 28 FEBRUARI 2018 - 6th Follow Up Training Course on Environmental Radioactivity Monitoring (ERM)merupakan salah satu program susulan yang dijalankan selepas kursus Instructor Training Program (ITP) di Jepun. Kursus ini diadakan dengan kerjasama antara Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) bersama Japan Atomic Energy Agency (JAEA). Program ini berlangsung pada 19 Februari hingga 2 Mac 2018 di Blok 11, Nuklear Malaysia. Instructor Training Program (ITP) telah ditubuhkan sejak tahun 1998 dengan objektif untuk mempromosikan pembangunan dan pengunaan nuklear di negara jiran Asia.Pada tahun 2010, Malaysia secara rasmi terlibat dengan program ITP untuk kursus kejuruteraan reaktor, persediaan kecemasan dan pemantauan alam sekitar. Berikutan latihan yang diterima di Jepun, FTC - Kursus Latihan Lanjutan akan dilaksanakan di negara sebagai kewajipan untuk menyertai program ITP dan untuk mendidik serta menyebarkan pengetahuan yang diperoleh di Jepun kepada peserta sepanjang FTC ini. Kursus ini terdiri daripada ceramah, latihan makmal, pensampelan alam sekitar di Paya Indah Wetlands, Dengkil, Selangor dan terbuka kepada gologan professional, juruteknik dan lain-lain yang berkaitan dengan Nuklear Malaysia, badan kawalselia, institusi pengajian tinggi dan institut penyelidikan. Objektif kursus ini adalah untuk menyediakan pendidikan mengenai pemantauan radioaktiviti alam sekitar kepada peserta yang mempunyai pengetahuan dan latar belakang yang minimum dalam subjek alam sekitar terutamanya bagi mereka yang berminat dalam pemantauan radioaktiviti tertentu dan perlu memperoleh maklumat tambahan dalam bidang ini. Kursus ini juga memberi pendedahan tentang pengalaman Jepun mengalami kemalangan Fukushima dan pelajaran yang dipelajari. Melalui kursus ini, para peserta dijangka dapat menyebarkan maklumat dan pengetahuan yang diperolehi.

Antara penceramah pakar yang hadir daripada Japan Atomic Energy Agency (JAEA) adalah Mr. Noboyuki  Masaki (Pakar Bidang Radiokimia), Mr. Masatsusgu Kawasaki (Jurutera Pemantauan Sinaran Alam Sekitar), Ms. Asako Shimada (Pakar Bidang Pengukuran Nuklid) dan Mr. Hiroya Yokoyama (Jurutera dan Pakar Pemantauan Alam Sekitar).