Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

BANGI, 27 FEBRUARI 2018 - Agensi Nuklear Malaysia telah menerima lawatan daripada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan (STRIDE) pada 14 Februari 2018. Lawatan ini telah disertai oleh 15 orang pegawai STRIDE yang merupakah sebuah jabatan dibawah Kementerian Pertahanan Malaysia, berfungsi sebagai penyedia sokongan teknikal dan kepakaran saintifik kepada Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Delegasi tersebut telah diberi taklimat oleh Unit Komunikasi Korporat.

Lawatan tersebut diketuai oleh oleh Dr. Mohd Yazid Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah STRIDE. Beliau bagi pihak delegasi menzahirkan penghargaan di atas taklimat KPNM yang bermaklumat dan juga lawatan serta taklimat di Reaktor Triga PUSPATI (RTP), satu-satunya reaktor nuklear penyelidikan yang terdapat di Malaysia .