Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Maklumbalas

Maklumbalas Tahun 2018

Unit yang Bertanggungjawab
Bilangan Maklum Balas (Bulanan)
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
1.
Komunikasi Korporat
0
1
                   
2.
Pentadbir Laman Web
0
0
                   
3.
Pengurusan
1
1
                   
4.
Pusat Khidmat
2
4
                   
5.
Latihan Industri
0
0
                   
6.
Pusat Latihan
0
0
                   

 

Maklumbalas Tahun 2017

Unit yang Bertanggungjawab
Bilangan Maklum Balas (Bulanan)
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
1.
Komunikasi Korporat
1
1
2
4
3
0
1
3
0
4
0
4
2.
Pentadbir Laman Web
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Pengurusan
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
4.
Pusat Khidmat
1
4
3
2
1
2
2
2
2
3
3
1
5.
Latihan Industri
0
1
1
2
0
1
0
1
0
0
0
1
6.
Pusat Latihan
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maklumbalas Tahun 2016

Unit yang Bertanggungjawab
Bilangan Maklum Balas (Bulanan)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1.
Komunikasi Korporat
-
-
1
-
1
-
1
-
4
2
1
1
2.
Pentadbir Laman Web
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3.
Pengurusan
-
-
-
1
-
-
1
4
-
1
-
-
4.
Pusat Khidmat
2
1
1
1
1
1
4
4
1
3
2
3
5.
Latihan Industri
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
2
2
6.
Pusat Latihan
-
-
-
-
-
-
5
0
1
-
1
-