Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Maklumbalas

Maklumbalas Tahun 2017

Unit yang Bertanggungjawab
Bilangan Maklum Balas (Bulanan)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1.
Komunikasi Korporat                        
2.
Pentadbir Laman Web                        
3.
Pengurusan                        
4.
Pusat Khidmat                        
5.
Latihan Industri                        
6.
Pusat Latihan                        

Maklumbalas Tahun 2016

Unit yang Bertanggungjawab
Bilangan Maklum Balas (Bulanan)
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1.
Komunikasi Korporat
-
-
1
-
1
-
1
-
4
2
1
1
2.
Pentadbir Laman Web
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
3.
Pengurusan
-
-
-
1
-
-
1
4
-
1
-
-
4.
Pusat Khidmat
2
1
1
1
1
1
4
4
1
3
2
3
5.
Latihan Industri
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
2
2
6.
Pusat Latihan
-
-
-
-
-
-
5
0
1
-
1
-