Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2018

 
Pencapaian Piagam
Pencapaian
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Jumlah
1.
Menyediakan sebut harga kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas permohonan diterima.
645
372
716
                   
2.
Mengeluarkan sijil dan laporan analisis dalam tempoh tujuh (7) hari selepas memenuhi semua urusan perkhidmatan.
809
903
1225
                   
3.
Menyediakan kontrak kerjasama dalam tempoh tiga (3) bulan setelah nota persetujuan diperolehi dari rakan kerjasama.
1
2
1
                   
4.
Mengambil tindakan susulan terhadap aduan mengenai perkhidmatan dan produk dalam masa 3 hari.
6
2
5
                   
5.
Memberi bantuan perkhidmatan teknikal dan perkhidmatan selepas jualan dalam masa 14 hari selepas permohonan lengkap diterima daripada pelanggan.
185
352
445
                   
6.
Membuat semakan dan penetapan harga khidmat dan produk Nuklear Malaysia setiap lima (5) tahun.
Di dalam perhatian MOSTI

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2017

 
Pencapaian Piagam
Pencapaian
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Jumlah
1.
Menyediakan sebut harga kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas permohonan diterima.
634
73
554
800
651
497
591
673
655
617
765
377
6887
2.
Mengeluarkan sijil dan laporan analisis dalam tempoh tujuh (7) hari selepas memenuhi semua urusan perkhidmatan.
345
614
1340
912
1042
683
751
1149
1069
1113
988
1133
11163
3.
Menyediakan kontrak kerjasama dalam tempoh tiga (3) bulan setelah nota persetujuan diperolehi dari rakan kerjasama.
0
0
1
1
0
3
1
1
0
1
3
2
13
4.
Mengambil tindakan susulan terhadap aduan mengenai perkhidmatan dan produk dalam masa 24 jam.
3
3
7
3
7
3
1
1
1
3
0
3
29
5.
Memberi bantuan perkhidmatan teknikal dan perkhidmatan selepas jualan dalam masa 14 hari selepas permohonan lengkap diterima daripada pelanggan.
155
162
428
400
429
337
423
411
438
430
400
859
4870
6.
Membuat semakan dan penetapan harga khidmat dan produk Nuklear Malaysia setiap lima (5) tahun.
Di dalam perhatian MOSTI

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2016

 
Pencapaian Piagam
Pencapaian
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
1.
Menyediakan sebut harga kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas permohonan diterima.
687
502
636
713
765
711
489
674
479
578
646
511
2.
Mengeluarkan sijil dan laporan analisis dalam tempoh tujuh (7) hari selepas memenuhi semua urusan perkhidmatan.
882
725
688
523
119
2506
887
947
681
978
797
407
3.
Menyediakan kontrak kerjasama dalam tempoh tiga (3) bulan setelah nota persetujuan diperolehi dari rakan kerjasama.
0
0
1
3
2
5
4
0
4
4
2
0
4.
Mengambil tindakan susulan terhadap aduan mengenai perkhidmatan dan produk dalam masa 24 jam.
1
3
4
1
3
5
1
8
4
1
3
1
5.
Memberi bantuan perkhidmatan teknikal dan perkhidmatan selepas jualan dalam masa 14 hari selepas permohonan lengkap diterima daripada pelanggan.
181
240
194
163
154
163
346
494
451
190
428
237
6.
Membuat semakan dan penetapan harga khidmat dan produk Nuklear Malaysia setiap lima (5) tahun.
Di dalam perhatian MOSTI

Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2015

 
Piagam Pelanggan
Pencapaian
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
1.
Menyediakan sebut harga kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas permohonan diterima.
507
518
419
616
419
545
391
788
635
568
655
961
2.
Mengeluarkan sijil dan laporan analisis dalam tempoh tujuh (7) hari selepas memenuhi semua urusan perkhidmatan.
550
557
931
856
762
785
671
844
816
819
1233
1258
3.
Menyediakan kontrak kerjasama dalam tempoh tiga (3) bulan setelah nota persetujuan diperolehi dari rakan kerjasama.
0
1
2
0
1
2
1
2
0
4
2
1
4.
Mengambil tindakan susulan terhadap aduan mengenai perkhidmatan dan produk dalam masa 24 jam.
13
21
5
9
0
3
1
2
4
6
4
7
5.
Memberi bantuan perkhidmatan teknikal dan perkhidmatan selepas jualan dalam masa 14 hari selepas permohonan lengkap diterima daripada pelanggan.
202
164
205
365
150
257
352
449
354
324
313
395
6.
Membuat semakan dan penetapan harga khidmat dan produk Nuklear Malaysia setiap lima (5) tahun.
Di dalam perhatian MOSTI