Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Anugerah Pengurusan

 

 Pencapaian utama NM sepanjang tahun 2016 adalah seperti berikut:

 1.   Prestasi Perbelanjaan Mengurus :    97.98%
 2.   Prestasi Perbelanjaan Pembangunan :  86.69%
 3.   Pencapaian 5 Bintang Bagi Anugerah Kecemerlangan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntibiliti
 4.   Pencapaian Cemerlang 99.58%  Bagi Pengurusan Kewangan Berdasarkan Naziran eSPKB oleh Bahagian Akaun MOSTI
 5.  Pencapaian 100% Pembayaran Bil Dalam Tempoh 14 Hari Bagi Setiap Bulan Tahun 2016
 6.  Jumlah Penerbitan buku Nuklear :  5 buah
 7.   Jumlah Pendapatan dari Bekalan Produk, Latihan dan Perkhidmatan Teknikal: RM 12,621,694.16
 8.   Bilangan Pelawat: 5,130 orang
 9.   Bilangan Liputan Media Cetak dan Online: 57
 10.   Prestasi Perbelanjaan HCD :    92.1%
 11.   Prestasi Perbelanjaan Dana R&D : 87.14%
 12.   Penempatan Pelajar Industri  : 314 pelajar
 13.   Anugerah inovasi:i 7 pingat di Anugerah Peringkat Antarabangsa