Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Super Water Absorbent (SWA)


Bahan Super Water Absorbent (SWA) mesra alam telah dibangunkan dari buangan polimer semulajadi (sisa sagu) melalui teknologi pemprosesan sinaran (Foto 8.10). SWA mempunyai potensi sebagai penyimpan air tanah di kawasan pertanian yang kekurangan air atau semasa musim kemarau.

swa swa

Hampas sagu (kiri) yang digunakan untuk penghasilan SWA (kanan)


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Ketua Pengarah
Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia)
Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia
(Attn : Encik Ahamad Sahali bin Mardi - Pengarah Bahagian Pengkomesilan Teknologi)
+603-89112000 ext 1621
+603-89252588
sahali[at]nm.gov.my