Portal Rasmi Agensi Nuklear Malaysia

Anak Pokok Kultur Tisu


Anak pokok berkualiti tinggi hasilan dari teknologi kultur tisu.

sabung nyawa pineapple image1
Benih Sambung Nyawa (Gynura procumbens)
Benih Pineapple
Benih Banana


Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:
Ketua Pengarah
Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia)
Bangi, 43000 Kajang, Selangor, Malaysia
(Attn : Encik Ahamad Sahali bin Mardi - Pengarah Bahagian Pengkomesilan Teknologi)
+603-89112000 ext 1621
+603-89252588
sahali[at]nm.gov.my