Download

Form


 • PEKELILING KETUA PENGARAH BIL 2 TAHUN 2009
 • CKEditor Sample

  Pekeliling Ketua Pengarah Bil. 2 Tahun 2009 – Dokumen rujukan untuk garis panduan dalam pemilihan dan penerimaan permohonan penempatan para pelajar dan penyelidik daripada IPT, agensi kerajaan dan institusi swasta bagi tujuan menjalani latihan industri atau melaksanakan kajian penyelidikan di Agensi Nuklear Malaysia.

  Download

 • Borang NM LPL 1 2008 - Penerimaan Menjalani Latihan Industri atau Kajian Penyelidikan
 • CKEditor Sample

  Borang NM.LPL.1/2008: Penerimaan Menjalani Latihan Industri atau Kajian Penyelidikan – Borang yang perlu dilengkapkan oleh pelajar/penyelidik yang telah berjaya mendapat tempat/diterima untuk menjalani latihan industri atau melaksanakan kajian penyelidikan di Agensi Nuklear Malaysia. Borang ini perlu ditandatangani oleh pihak universiti/institusi pelajar/penyelidik tersebut dan dikemukakan ke Bahagian Pembangunan Sumber Manusia (BSM) semasa datang melapor diri pada hari pertama latihan/penyelidikan.

  Download

 • Borang NM LPL 2 2008 - Surat Persetujuan
 • CKEditor Sample

  Borang NM.LPL.2/2008: Surat Persetujuan – Dokumen ini merupakan surat persetujuan/perakuan ( letter of undertaking ) oleh pelajar/penyelidik yang telah berjaya mendapat tempat/diterima di mana mereka mempersetujui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nuklear Malaysia semasa menjalani latihan/kajian penyelidikan. Dokumen ini perlu ditandatangani oleh pelajar/penyelidik tersebut dan pegawai penyelia Nuklear Malaysia masing-masing yang bertindak sebagai saksi ke atas perjanjian ini.

  Download

 • Borang NM LPL 2 2008 - Lampiran A Surat Persetujuan
 • CKEditor Sample

  Borang NM LPL 2 2008 - Lampiran A Surat Persetujuan

  Download

 • Borang NM LPL 4 2009 Laporan Kesihatan Pelatih Luar
 • CKEditor Sample

  Borang NM.LPL.4.1/2009: Rekod Pemeriksaan Perubatan Pelatih Luar – Dokumen perubatan yang perlu dilengkapkan oleh pelajar/penyelidik serta doktor pemeriksa yang telah membuat pemeriksaan kesihatan terhadap pelajar/penyelidik yang mana latihan/penyelidikannya terlibat dengan penggunaan bahan radioaktif atau sinaran mengion . Keperluan untuk mengemukakan borang ini adalah bergantung kepada projek/penyelidikan masing-masing di mana pelajar/penyelidik akan dimaklumkan melalui surat rasmi Agensi.

  Download

 • Borang NM LPL 4.1 2009 Rekod Pemeriksaan Perubatan Pelatih Luar
 • CKEditor Sample

  Borang NM.LPL.4.1/2009: Rekod Pemeriksaan Perubatan Pelatih Luar – Dokumen perubatan yang perlu dilengkapkan oleh pelajar/penyelidik serta doktor pemeriksa yang telah membuat pemeriksaan kesihatan terhadap pelajar/penyelidik yang mana latihan/penyelidikannya terlibat dengan penggunaan bahan radioaktif atau sinaran mengion . Keperluan untuk mengemukakan borang ini adalah bergantung kepada projek/penyelidikan masing-masing di mana pelajar/penyelidik akan dimaklumkan melalui surat rasmi Agensi.

  Download

 • Borang NM LPL 4.2 2009 - Rekod Patologi Pelatih Luar
 • CKEditor Sample

  Borang NM.LPL.4.2/2009: Rekod Patologi Pelatih Luar – Dokumen perubatan yang perlu dilengkapkan oleh doktor pemeriksa yang telah membuat pemeriksaan kesihatan terhadap pelajar/penyelidik yang mana latihan/penyelidikannya terlibat dengan penggunaan bahan radioaktif atau sinaran mengion . Keperluan untuk mengemukakan borang ini adalah bergantung kepada projek/penyelidikan masing-masing di mana pelajar/penyelidik akan dimaklumkan melalui surat rasmi Agensi.

  Download